02.11.2018

Situace ve Fakultní nemocnici Ostrava se stabilizuje. Nový ředitel odmítl další personální změny a usedl k jednacímu stolu

Spory, které v posledních týdnech zmítaly ostravskou fakultní nemocnicí utichají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do jejího čela po rezignaci bývalého ředitele vybral Petra Vávru – chirurga a dosavadního náměstka, který nemocnici dobře zná. Vávra navíc hned po svém příchodu slíbil nedělat další personální změny, jež stály na počátku svárů ve zdravotnickém zařízení. Kromě toho už v prvních dnech v nové funkci usedl k jednacímu stolu s přednosty klinik a s klíčovými partnery nemocnice - zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity či představiteli města i Moravskoslezského kraje – a obnovil s nimi spolupráci, ze které budou těžit především pacienti a zaměstnanci zdravotnického zařízení.

Patová situace ve Fakultní nemocnici Ostrava je odblokována. Zdravotnické zařízení má po několika týdnech eskalujících sporů nového ředitele Petra Vávru. Chirurg, který dosud působil jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum, začal hned po svém příchodu pracovat na zklidnění dění. „Cílem je stabilizace, proto mohu vyloučit jakékoliv další personální změny. Za nezbytné však považuji personální zajištění dosud neobsazených vedoucích pozic jednotlivých klinik. Kromě toho se chci co nejdříve sejít s vedením Moravskoslezského kraje i města Ostravy, ale prioritou je jednání se zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Velmi dobře si uvědomuji, že je to pro nás klíčový partner. Bez něj nejsme například schopni jmenovat přednosty klinik,“ uvedl Vávra.

Muž, který ve Fakultní nemocnici Ostrava pracuje už více než 20 let, chce hledat řešení ve spolupráci se stávajícími přednosty klinik. Jeho cílem je vybudovat mezi centrálním vedením nemocnice a představiteli jednotlivých pracovišť těsnou vazbu, která bude prospívat celému zdravotnickému zařízení. Řadovým zaměstnancům pak slíbil pokračovat ve férovém odměňování nastaveném předchozím ředitelem. Samozřejmostí tak zůstane například proplácení přesčasů, po kterém pracovníci nemocnice ještě loni volali marně.

Vávra si chce v podniku s pětimiliardovým obratem pohlídat také hospodaření s finančními prostředky. Stinnou tváří Fakultní nemocnice Ostrava totiž byly v posledních letech kauzy spojené s úmyslným vyváděním peněz a manažerskými selháními, jež připravily zdravotnické zařízení o stamiliony korun. Šlo například o předražené nákupy zdravotnických přístrojů, ztracené desítky milionů korun kvůli nevyužitým zpětným bonusům od dodavatelů léků, či úmyslné vyvádění výkonů do externích laboratoří spoluvlastněných vysoce postavenými manažery nemocnice.

Bývalý ředitel Evžen Machytka, jenž nastoupil letos v únoru, nemocnici sice lidí ve střetu zájmů i chybujících manažerů zbavil, nezvládnutá komunikace ale vyústila v sílící tlak na jeho odvolání. Aby situaci odblokoval, rozhodl se na konci října rezignovat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který situaci přijel do Ostravy osobně řešit, krok bývalého ředitele uvítal. Ocenil také, že se Machytkovi podařilo nastartovat řadu pozitivních změn, které nemocnici posouvají dál. „Bohužel pan ředitel nezvládl komunikaci posledních personálních změn směrem k významným partnerům nemocnice, jakými jsou například fakulta, odborná společnost či odbory, a nemocnice se tak dostala do izolace. Věřím, že jmenování pana Vávry celou situaci zklidní a bude možné se opět zaměřit na to nejdůležitější, a to je péče o pacienty,“ uvedl Vojtěch.

Vávra, kterého ministr zdravotnictví jmenoval krátce po rezignaci Machytky, bude v čele Fakultní nemocnice Ostrava do doby, než z řádného výběrového řízení vzejde nový stálý ředitel. „Otevřené výběrové řízení na ředitele nemocnice bude vypsáno v nejbližší době. Mezitím by měl pan Vávra co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na neobsazené místo přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky,“ popsal ministr zdravotnictví jeden z kroků, jež by měly nyní následovat.


×
PředchozíDalší
Načítání