02.10.2013

Rekonstrukce obličeje

Výjimečné epitézy vysvobozují lidi z takzvané sociální smrti

Jako jediné pracoviště v republice dokáže Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice Ostrava pacientům, kteří vlivem vrozené vady, onemocnění nebo úrazu přišli o část obličeje, nabídnout plnohodnotný návrat do života pomocí individuální protetické pomůcky - epitézy, jež nahradí chybějící obličejový fragment. Doslova zpět do života tak klinika ve spolupráci s protetiky pomohla už šesti pacientům, další čtyři na operaci čekají.

„Lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu přišli o orbitu, horní čelist, ucho nebo nos, mohou být jinak zcela zdrávi, ale ve většině případů se kvůli svému hendikepu, jenž k nim často přitahuje nežádoucí pozornost, straní společnosti a prožívají takzvanou sociální smrt. My jsme schopni podstatně zvýšit kvalitu jejich života,“ vysvětluje MUDr. Martin Paciorek z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice Ostrava, který se tomuto tématu věnuje společně s protetiky už od roku 2009. „Epitéza tvarově i barevně zapadne do celkové struktury obličeje tak dokonale, že na první pohled není patrný rozdíl mezi protetickou pomůckou a tváří pacienta. Tento výsledek je mnohem kvalitnější a pacientem lépe akceptovatelný, než výsledky klasické rekonstrukční plastické chirurgie, která je sice již na vysoké úrovni, ale například věrnou kopii složité struktury ucha není schopna vytvořit. Pacienti pak chirurgicky upravené boltce raději začesávají, pokud mohou, snaží se, aby je okolí nespatřilo. A to nehovořím o tom, že po získání chrupavky potřebné k vytvoření rekonstrukce boltce zůstávají na těle pacienta jizvy po odebrání potřebných žeber a kožního štěpu z třísel i jizva na hlavě. Pacienti, kteří sice takovou náročnou a bolestnou operaci v dětském věku absolvovali, ale doposud nerezignovali na svůj vzhled, k nám přicházejí. My jim nabídneme amputaci neforemného zbytku ucha a vyrobíme jim tvarově i vzhledově dokonalé silikonové ucho, které už nebudou muset skrývat. Stejné je to i s ostatními částmi obličeje.“

Celý proces od posouzení pacientova stavu až po dodání funkční epitézy trvá zhruba dva měsíce. Epitéza se součástí pacientovy tváře stává díky integrovaným titanovým implantátům – čepům, které jsou zavrtány do kosti hlavy a procházejí její pokožkou. Epitéza se na ně nasazuje pomocí magnetů. „Drží velmi dobře, pacienta nijak neomezuje,“ pokračuje MUDr. Paciorek a zdůrazňuje, že velmi důležitá je v tomto případě mezioborová spolupráce protetika, plastického chirurga a anaplastologa, který rekonstruuje znetvořené nebo chybějící části lidského těla umělými prostředky. „Aby výsledek byl dokonalý a pacient spokojený, musíme být maximálně důslední a naprosto přesně určit, jak epitézu správně umístit. K tomu využíváme počítačovou navigaci, jejímž základům jsme se naučili na odborných pracovištích ve Švédsku a Spojených státech. Pracujeme i s 3D tiskárnou, která vytiskne přesný model epitézy, což nám usnadní určení jejího přesného umístění, které je velmi podstatné.“

Podle statistik potřebuje tuto vysoce specializovanou pomoc zhruba 150 lidí z 10 milionů. To znamená, že kapacity pracoviště jsou naprosto dostačující nejen pro pokrytí požadavků pacientů z České republiky, ale také ze Slovenska a případně i z Polska. „Vzhledem k tomu, že titanové čepy mají schopnost stát se součástí kosti, zůstávají v daném místě doživotně. Sama epitéza má trvanlivost až pět let, pak je vyměněna za novou, která lépe odpovídá změnám v obličeji, jež jsou dány postupujícím věkem pacienta,“ uzavírá MUDr. Paciorek s důrazem na přínos epitéz nejen pro psychiku a celkový estetický vzhled pacienta.


×
PředchozíDalší
Načítání