15.03.2020

Provoz klinik a oddělení FNO v nouzovém režimu koronavirové infekce

Na základě příkazu ředitele FNO jsou od úterního rána, tedy od 17.3.2020 zrušeny všechny plánované hospitalizace, operace a veškerá neakutní ambulantní vyšetření. Nařízení se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by v horizontu dvou týdnů mohl vést k poškození zdraví pacientů.

20200315_101317

Vedoucí pracovníci jsou povinni reorganizovat personální obsazení klinik, oddělení a dalších pracovišť tak, aby se minimalizovala možnost přenosu infekce napříč zdravotnickým personálem,“ uvedl ředitel FNO MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Další nařízení směrem k pacientům, ale začne platit už od zítřka. Bude zřízeno 5 kontrolních míst, kde bude pacientům změřena teplota a vyplní jednoduchý dotazník. Jedná se o vstup na Polikliniku, hlavní vstup do lůžkové budovy, do Kliniky dětského lékařství, Gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky hematoonkologické a onkologické. V této souvislosti dojde i k uzavření některých vstupů do nemocnice,“ doplnila náměstkyně ředitele doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. Základní vstupní vyšetření budou provádět studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity. S vyplněným dotazníkem se pak pacienti přesunou na jednotlivá oddělení. Bez vyplněného dotazníku nikdo nebude ošetřený.

Vedení FN Ostrava ujišťuje, že personál připravil taková opatření, aby šíření koronavirové infekce co nejvíce zabránil. Pacienty žádáme o maximální spolupráci a vyzýváme je, aby zvážili, jestli jejich návštěva nemocnice je opravdu nutná.

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, Ředitel FNO


×
PředchozíDalší
Načítání