15.04.2020

Postupný návrat do běžného režimu ve FN Ostrava právě začíná

Dosavadní příznivý vývoj pandemie a dobře nastavená pravidla umožňují, aby se péče o pacienty FN Ostrava začala postupně vracet do běžného režimu. Rozvolňování restriktivních opatření ale není možné spustit ze dne na den. Musí být promyšlené a kontrolované. Nově se například zákaz plánovaných hospitalizací a operací  nebude vztahovat na výkony, jejichž odklad by v horizontu 30 dnů mohl vést k poškození zdraví pacientů. Ambulantní péče se bude také pozvolna obnovovat. Určitá omezení a epidemiologická opatření však musí zůstat i nadále v platnosti.

„Předně zdůrazňuji, že na prvním místě je pro nás zajištění maximální ochrany zdraví pacientů a personálu. S restartem začínáme 16. dubna s tím, že k němu opravdu přistupujeme s velkým respektem a maximální obezřetností. Jdeme cestou postupných promyšlených kroků. Situaci budeme permanentně hlídat a vyhodnocovat, a kdyby se situace vyvíjela špatným směrem, okamžitě řadíme zpátečku,“ uvedl ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

V ambulancích budou pacienti objednáváni tak, aby se nesešli v čekárně více než 3 najednou. Preferovaný je i nadále telefonický a elektronický kontakt, stále platí přísné dodržování používání ochranných pomůcek a dezinfekčních přípravků. Striktně musí být dodržen specifický systém péče o COVID pozitivní pacienty včetně vyčlenění lůžkových kapacit a personálně zajištěno fungování oddělených týmů zdravotníků. 

„V každém případě budeme řešit aktuální situaci tak, abychom zajistili jak maximální bezpečí pacientů a personálu, tak i stoprocentní péči o nemocné,“ uzavřel ředitel Havrlant.


×
PředchozíDalší
Načítání