14.04.2020

Oddělení pro psychiatrické pacienty s COVID-19 otevřela jako první FN Ostrava

Už v polovině března se Oddělení psychiatrické FN Ostrava dohodlo se  třemi dalšími lůžkovými pracovišti v Moravskoslezském kraji na tom, že všichni psychiatričtí pacienti s podezřením či s potvrzenou diagnózou onemocnění COVID – 19 budou přijímáni výhradně ve FN Ostrava.

Aktuálně je to jeden pacient za jeden až dva dny. S kolegy z Opavy, Havířova a Třince jsme se dohodli, že budou přijímat všechny ostatní pacienty včetně těch našich, u kterých riziko nebylo zjištěno,“ řekl MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava s tím, že věří, že takto nastavená pravidla omezí rizika destabilizace péče o psychiatrické pacienty.

Psychiatrické oddělení během tří dnů proměnilo prostory ambulancí a denního stacionáře na lůžkové oddělení. Původní lůžková stanice oddělení musela být totiž uvolněna pro případ, že nebudou dostačovat kapacity infekční kliniky. „Musím poděkovat kolegům z technického úseku, kteří v rekordně krátké době zvládli vystěhování objektu i poměrně náročné úpravy, jako například vsazení nouzových dveří nebo umístění kamer do všech pokojů,“ vyjmenoval některá z řady technických opatření primář Šilhán.

Psychiatrie1a

Fakultní nemocnice Ostrava adaptovala celé oddělení pro příjem psychiatrických pacientů s podezřením na COVID-19 ještě předtím, než byla z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zřízena speciální oddělení pro COVID-19 pozitivní pacienty v Praze a Brně.

Ve fakultní nemocnici se podařilo zajistit i péči pro děti do 15 let, které vyžadují psychiatrickou hospitalizaci a jsou současně COVID-19 pozitivní nebo čekají na výsledek testu. „Tito pacienti budou hospitalizováni na Klinice dětského lékařství FN Ostrava s tím, že jim bude poskytnuta konziliární pedopsychiatrická péče. Právě výborná spolupráce s ostatními obory FN Ostrava, zvláště s infekční a dětskou klinikou, umožnila koncentrovat tento typ péče do naší nemocnice,“ uzavřel primář Šilhán.

 ×
PředchozíDalší
Načítání