18.06.2014

Plavání neplavců

Ve Fakultní nemocnici Ostrava učí plavat dospělé neplavce

 

Nikdy jste se nenaučili plavat? Pak máte možná poslední šanci! Klinika léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava totiž do svého programu orientovaného na platící klienty zařadila kurz plavání pro dospělé neplavce. Jde o výjimečnou aktivitu, kterou chce klinika motivovat veřejnost k péči o své tělo a k zodpovědnosti za vlastní zdraví.

„Při plánování rehabilitační léčby se nám u našich pacientů ve středním a seniorském věku často stává, že na nabídku cvičení ve vodě reagují přiznáním, že neumějí plavat. Když jsme pak uvažovali o rozšíření spektra cvičení a kurzů, které mimo léčebnou péči organizujeme pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách či o víkendech, kurz plavání pro dospělé neplavce byl jednoznačnou volbou. Jde o velmi specifickou službu, protože zatímco plavání dětí je velmi rozšířeno, na dospělé neplavce nikdo nemyslí," konstatuje MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA, přednostka kliniky. „Příjemně nás překvapilo, jaký je o tento kurz zájem. Kromě příznivé ceny za osm lekcí klienti oceňují velmi individuální přístup, který je dán mimo jiné i tím, že v každém kurzu je maximálně pět účastníků. K bonusům patří komorní prostředí bazénu a také fakt, že je dezinfikován chlórem získávaným hydrolýzou mořské soli, což u plavců minimalizuje dráždivé reakce. Příznivé jsou i velmi příjemné teplotní parametry s teplotou vzduchu kolem 30 °C i hloubka bazénu, jež nepřesahuje 150 centimetrů."

Úspěšnost kurzu pro dospělé neplavce se pohybuje na 75 procentech, šance naučit se plavat i v pokročilém věku je tedy vysoká. „Je to dáno i tím, že účastníci nepociťují v tak malé skupině stud, velkou roli hraje i fakt, že se vše odehrává v prostředí diametrálně odlišném od atmosféry velkých plaveckých bazénů," pokračuje přednostka kliniky. „Naší velkou konkurenční výhodou je i vysoce specializované know how personálu, který má zkušenosti s nemocnými pacienty, tedy s lidmi, kteří často vyžadují pomoc. Znalost lidského těla i vstřícný přístup a empatii přenášejí také na ty, kteří využívají naše služby, aniž by byli pacienty kliniky. To je přidaná hodnota, kterou nikdo jiný nemůže nabídnout."

MUDr. Irina Chmelová hovoří také o výhodách plavání. „Jde o velmi přirozenou formou pohybu zatěžujícího pohybový aparát rovnoměrně. Například při chůzi nebo běhu jsou – na rozdíl od horních končetin – enormně zatěžovány končetiny dolní. Plavání, pokud člověk volí správný styl, zátěž rovnoměrně rozkládá na všechny nosné klouby i na páteř. Cílem našich lekcí plavání je naučit dospělé nejen plavat, ale také naučit je plavat správně. Pak jde o aktivitu vhodnou k prevenci bolesti páteře, k utužení svalů, posílení respirační dynamiky i k celkovému zlepšení kondice. Také proto plavání nabízíme jako aktivitu vhodnou pro dospělé i dětské pacienty s nadváhou. Pohyb v gravitačním poli je totiž pro tyto lidi náročný, navíc jsou při něm nadměrně zatěžovány nosné klouby. Ve vodním prostředí je tato zátěž redukována bez toho, že by jedinec vydal méně energie. Rovněž pacientům, kteří u nás dokončují terapii, poměrně často doporučujeme plavání jako vhodnou pokračovací aktivitu. Díky tomu, že dobře známe jejich zdravotní stav, jsme schopni jim i poradit, jaký styl mají preferovat. Pro někoho je vhodnější kraul, jiný by měl plavat znak a podobně."

Klinika léčebné rehabilitace FNO nabízí celou škálu kurzů plavání, například velmi oblíbené lekce pro rodiče s dětmi od tří do pěti let. Hned za nimi, pokud jde o zájem účastníků, jsou kurzy plavání pro pěti- až devítileté neplavce, následují kurzy pro dospělé. „Nejméně jsou obsazeny lekce pro deseti- až patnáctileté. Ale s tím jsme v podstatě počítali. Jde totiž o specifickou skupinu, která je ve věku, kdy si mladý člověk začíná uvědomovat své tělo a začíná se stydět. I proto jsme pro tuto věkovou kategorii vytvořili samostatný kurz," uzavírá MUDr. Chmelová.

 

20100609_ZER_071


×
PředchozíDalší
Načítání