13.10.2016

Ostravský CyberKnife má další prvenství

Ostravský CyberKnife má další prvenství. Tentokrát jde o mezinárodní patent na léčbu očních nádorů prostřednictvím stereotaktické radioterapie

 

Po světovém prvenství v léčbě srdeční arytmie prostřednictvím CyberKnifu následuje další unikátní krok. Patentový úřad United States Patent and Trademark Office ve Spojených státech amerických letos udělil tomuto pracovišti ve Fakultní nemocnici Ostrava celosvětově platný patent, jenž má obrovský význam pro léčbu očních nádorů.

„Při léčbě nádorů kybernetickým nožem v jiných lokalitách, než je oko, používáme kontrastní značky. Jde o zlatá zrna, která aplikujeme například do prostaty, jater, slinivky, abychom dosáhli co nejpřesnějšího výsledku. Bylo evidentní, že stejný postup by značně zjednodušil a zkvalitnil i léčbu melanomu oka, kde by ovšem zavedení zlatých zrn bylo nanejvýš obtížné a riskantní. A tak vznikl nápad aplikovat do oka čočku obsahující kontrastní zrna," objasňuje zrod unikátní myšlenky MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., zástupce přednosty Kliniky onkologické FNO pro vědu a výzkum, jenž je původcem patentu společně s Ing. Tomášem Ocelkou, Ph.D, z technologické a výzkumné společnosti E&H Services (jeho role spočívala zejména ve vyřešení technologie zpracování čočky se zlatými zrny).

Klinika onkologická FNO je jedním ze tří center v republice, jež se léčbou nitroočních melanomů zabývají, takže sem směřují pacienti ze všech koutů republiky. „Nitrooční melanomy patří k relativně vzácným diagnózám. Jde zhruba o 65 případů ročně v celé republice, přičemž prostřednictvím našeho CyberKnifu je léčeno zhruba 25 procent pacientů. Velice pozitivní je, že pokud je toto onemocnění správně léčeno, má výbornou prognózu – šance na vyléčení nádoru je až 85procentní. A náš CyberKnife, k jehož výhodám patří kromě přesnosti také neinvazivnost výkonu, společně s novou patentovanou metodou takovou léčbu umožňuje. Díky čočce s implantovanými zlatými zrny přístroj zacílí melanom s milimetrovou přesností. To je u tak citlivého orgánu, jakým oko je, nadmíru důležité," zdůrazňuje doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava a zároveň přednosta onkologické kliniky, jejíž součástí pracoviště CyberKnifu je. „Podstatné je i to, že nejde o léčbu zaměřenou pouze na prodlužení života pacienta o několik měsíců, ale o metodu, která vede k vyléčení a jejímž bonusem je vysoká kvalita života i zraku, což ocení zejména mladí a aktivní lidé."

Vynálezu s názvem Metody a zařízení pro stereotaktickou radiochirurgii předcházela zhruba dvouletá přípravná vývojová fáze. „Tu se nám do vítězného finále podařilo dotáhnout i díky excelentní spolupráci s oddělením vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Ostrava," podotýká autor patentu MUDr. Cvek a dodává, že zmíněná patentovaná metoda je také mnohem šetrnější, než doposud používané postupy, při nichž se navíc nedaří zcela eliminovat pohyb oka. „Čočka se zlatými zrny umožňuje kybernetickému noži akceptovat pohyb oka stejně jako v případech, kdy se nám díky zlatým zrnům daří přesně zacílit přístroj na nádory v těle dýchajícího člověka," vysvětluje MUDr. Cvek.

K řadě světových nej, jež pracovišti CyberKnifu ve Fakultní nemocnici Ostrava náležejí – největší počet pacientů v prvním roce provozu v dějinách přístroje, nejvíce léčených pacientů během pěti let provozu ve srovnání s ostatními světovými pracovišti, už zmíněné prvenství v léčbě srdeční arytmie - se díky mezinárodnímu patentu přidalo další. „Podařilo se nám to, co jsme si při zakoupení CyberKnifu v roce 2010 předsevzali. Přístroj je maximálně využíván, je dostupný lidem z celé republiky, Fakultní nemocnice Ostrava je dnes lídrem na poli stereotaktické radiochirurgie a díky našim zkušenostem s výjimečnými diagnózami se CyberKnife stává akademickým pracovištěm, jehož odborníci se věnují výzkumu, publikují v uznávaných odborných časopisech a přednášejí na dané téma po celém světě," uzavírá docent Feltl.


×
PředchozíDalší
Načítání