31.10.2018

Chirurg Petr Vávra je novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava.

Vedením největšího zdravotnického zařízení v Moravskoslezském kraji dočasně pověřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dosavadního náměstka ředitele pro vědu a výzkum doc. MUDr. Petra Vávru, PhD.

Petr Vávra je absolventem Lékařské fakulty UP v Olomouci. Ve FN Ostrava pracuje od roku 1997. Profesně se zaměřuje na onkochirurgii, hepatální chirurgii a laparoskopii. Působí rovněž na Katedře chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, je garantem předmětu chirurgie oboru Biomedicínský technik VŠB-TU, členem oborové rady doktorského studijního programu Chirurgické obory LF OU. Je ženatý, má tři děti a k jeho největším zálibám patří sport.

„ Hned od začátku se budu hlavně snažit zklidnit situaci v nemocnici. Věřím, že se mi to podaří i ve spolupráci s přednosty klinik. Určitě se chci co nejdříve sejít s vedením Moravskoslezského kraje i města Ostravy, ale prioritou je jednání se zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Velmi dobře si uvědomuji, že je to pro nás klíčový partner. Bez něj nejsme například schopni jmenovat přednosty klinik. Personální změny ale rozhodně neplánuji.“ uvedl Petr Vávra.

Petr Vávra by měl co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na neobsazené místo přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zároveň oznámil, že v nejbližší době vyhlásí otevřené výběrové řízení, ze kterého by měl vzejít nový ředitel FN Ostrava.


×
PředchozíDalší
Načítání