30.09.2014

Nový mamograf ve FNO

Unikátní 3D technologie nového mamografu ve Fakultní nemocnici Ostrava umožňuje mnohem přesnější diagnostiku

 

Rychlejší vyšetření, ale především podstatné zvýšení efektivity a jistoty při stanovování diagnostiky, což vede k včasnému odhalení rakoviny prsu, to vše umožňuje nový mamografický přístroj Mammomat Inspiration společnosti Siemens, který má k dispozici mamodiagnostické pracoviště Ústavu radiodiagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava. „Jde o všestranné a plně digitální mamografické zařízení v hodnotě necelých 9 mil. Kč, které je určeno ke screeningu a diagnostice stojících, sedících nebo ležících pacientů. Jeho hlavní předností je především 3D tomosyntéza prsu, tedy technologie, jež je na území republiky unikátní. Díky ní mohou být zobrazeny například i tumory, které byly dříve při tradiční mamografii skryty kvůli tkaním nacházejícím se nad nimi," vysvětluje ředitel nemocnice doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

„Naše mamografické pracoviště je první na Moravě, a druhé v republice, které má k dispozici technologii 3D tomosyntézy prsu, a jako první v republice pracuje se speciálním softwarem syngo.Breast Care pro vysoce efektivní zpracování a diagnostiku mamografických snímků, který umožňuje nejen rychlé a kvalitní zobrazování snímků, ale i srovnání 3D snímků z tomosyntézy se staršími klasickými 2D snímky," upřesňuje MUDr. Markéta Pernicová, lékařka Ústavu radiodiagnostiky FNO, a dodává, že přístroj umožňuje zefektivnění práce díky rychlé a snadné obsluze a kvalitním výstupům a že také nabízí mnohem větší komfort pacientkám. „Pro ženy je důležité vědět, že mamograf je vybaven i systémem optimalizace komprese a optimalizace záření. To znamená, že pro každou ženu je individuálně nastavena míra stlačení neboli komprese prsu podle typu a tvaru její prsní tkáně. Kromě toho je individuálně podle typu prsu nastavena i dávka záření. Ta je na nejnižší možné úrovni, která ještě umožňuje zachovat vysokou kvalitu zobrazení. Nezanedbatelný není ani moderní design přístroje, který navozuje příjemnou atmosféru příznivě působící na snižování stresu vyšetřovaných žen. Ty nyní na vyšetření stráví i méně času, což nám umožňuje vyšetřit mnohem větší počet pacientek, a tím pádem i výrazně zkrátit objednací lhůty. Nejpodstatnější je však špičkové zpracování obrazu a kvalitní zobrazování i vyhodnocování snímků, které umožňuje přesnější a spolehlivější diagnostiku."

Mamografické pracoviště Ústavu radiodiagnostického FNO patří ke screeningovým pracovištím s nejkratšími objednacími lhůtami v republice. Nový přístroj umožní další posun k lepšímu. „Doposud jsme vyšetřovali přibližně 50 pacientek denně, rychleji pracující mamograf nám umožní zvýšit produktivitu zhruba o 50 procent, tedy na 70 až 80 pacientek denně. Obrovsky se urychlil i proces zpracování snímků. Snímky máme k dispozici do dvou tří sekund. A zatímco dříve od snímkování pacientky do okamžiku, kdy se snímek dostal na popisovnu k lékaři, uplynulo přibližně čtvrt hodiny, dnes je to minuta," pokračuje MUDr. Pernicová a vrací se k tématu 3D tomosyntézy. „Fakt, že umožňuje detailnější hodnocení struktur žlázy, má význam zejména u žen, které mají takzvanou denzní neboli hutnou žlázu. Díky 3D tomosyntéze jsme schopni mnohem dříve odhalit drobný karcinom, který je obklopen touto hutnou tkání a který by při klasické dvojrozměrné mamografii zůstal skrytý, nepoznaný. Další výhodou 3D tomosyntézy je, že naopak snižuje počet falešně pozitivních nálezů a dává nám větší jistotu v diagnóze. Zatímco dvojrozměrná mamografie ukázala podezřelý stín, 3D tomosyntéza odhalí, že jde jen o prostou sumaci struktur. Díky tomu nemusíme ženy zvát k dalším vyšetřením, nemusíme provádět intervenční výkony, což jsou velmi stresující záležitosti."

Incidence karcinomu prsu má stále mírně stoupající tendenci. „Dobrou zprávou však je, že i přesto úmrtnost na karcinom prsu nestoupá, naopak dochází k jejímu mírnému poklesu," konstatuje MUDr. Pernicová. „Je to dáno vzrůstající kvalitou diagnostiky, díky níž jsou nádory častěji diagnostikovány v počátečních stadiích i ve stadiích, kdy karcinom ještě nemá potenciál zakládat vzdálené metastázy. To dříve nebylo vzhledem k úrovni přístrojů možné. Svůj podíl má samozřejmě také osvěta i program mamografického screeningu, který diagnostiku posunul na úplně jinou úroveň, protože ženy začaly na vyšetření chodit pravidelně. Dnes je při screeningu 75 procent karcinomů prsu diagnostikováno v časném stadiu, a to oproti 40 procentům v kontrolní skupině žen před zavedením screeningu. Tento výsledek jednoznačně dokazuje přínos mamografického screeningu i to, že má smysl se ho účastnit."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ústav radiodiagnostiky FNO se problematice onemocnění prsu žen i mužů věnuje bezmála 30 let. Mamografický screening je zde prováděn od roku 2008, od té doby zde bylo vyšetřeno zhruba 40 tisíc pacientek. Diagnostikováno bylo přes 200 karcinomů prsu, což odpovídá incidenci v populaci. Tři čtvrtiny karcinomů přitom byly diagnostikovány v raném stadiu, kdy jsou naděje na vyléčení vysoké a pětileté přežití pacientek je téměř 100 procentní.

• Mamografické pracoviště je k dispozici od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 15.30 hodin, v pondělí až do 19.00. V případě prodlužování objednací doby z důvodu velkého počtu pacientek bývají aktuálně zařazovány další odpolední směny.

• Přínos nového mamografu pro pacientky: větší komfort, větší rychlost, větší bezpečí a větší jistota, že se mohou spolehnout na diagnostiku.

• V roce 2012 byl karcinom prsu České republice diagnostikován u více než 6 500 žen, 2 000 žen zemřelo.


×
PředchozíDalší
Načítání