21.11.2014

Neurologický sjezd v Ostravě

Počet pacientů s neurologickými onemocněními neustále roste

 

V posledních 15 letech zažívá neurologie obrovský rozmach. Objevily se zcela nové možnosti v oblasti diagnostiky i léčby, význam neurologie roste souběžně s tím, jak stárne populace a spolu s tím přibývá pacientů s demencí a kognitivními poruchami, případně nových pacientů s mozkovou mrtvicí, která je jednou z nejčastějších neurologických diagnóz. „Incidence cévních mozkových příhod představuje téměř 400 lidí na 100 tisíc obyvatel. V Ostravě se 400 tisíci obyvateli se tedy ročně objeví zhruba 1 600 nových mrtvic. V tomto počtu přitom nejsou zahrnuty recidivy, jichž je rovněž velké množství. Ostatně jen v naší klinice je ročně hospitalizováno téměř tisíc pacientů s touto diagnózou," konstatuje přednosta Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Michal Bar Ph.D., FESO., jenž bude ve dnech 19. až 22. listopadu prezidentem 28. českého a  slovenského neurologického sjezdu.

Organizátorem akce, která se bude konat v hotelu Clarion Congress Hotel v Ostravě, je Česká neurologická společnost, záštitu převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s Fakultní nemocnicí Ostrava, Ostravskou univerzitou a její lékařskou fakultou. Součástí programu bude i sekce pro zdravotní sestry. „Této největší domácí neurologické akce letošního roku, která se poprvé ve své historii uskuteční v Ostravě, se zúčastní zhruba tisíc neurologů. Ti se budou věnovat hlavním oblastem oboru, tedy cévním mozkovým příhodám, demencím, epilepsii, Parkinsonově chorobě, roztroušené skleróze, nervosvalovým onemocněním a jiným. Velmi zajímavé budou úvodní přednášky: prof. MUDr. Ivan Rektora se zaměří na to, co probíhá v mozku při vnímání hudby, prof. MUDr. Cyril Höschl se bude věnovat tématu Freud a současná medicína a doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., z Filozofické fakulty Ostravské univerzity nastolí otázku, zda lze zlepšovat přirozené lidské vlastnosti," přestavuje docent Bar perličky tematicky rozmanitého programu.

Jak už bylo řečeno, neurologie v současnosti patří k nejvýznamnějším oborům. To potvrzuje i fakt, že neurologická klinika je v rámci FNO jedním z pracovišť s největším počtem pacientů. „Zaznamenáváme desetiprocentní meziroční nárůst počtu hospitalizovaných pacientů, jichž letos bude zhruba 2 900, ambulantních pacientů ročně ošetříme 18 tisíc," pokračuje přednosta Neurologické kliniky FNO, jejíž součástí je několik specializovaných center. Například pacienti s cévními mozkovými příhodami (CMP), které jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR, jsou léčeni v Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava, jednom z deseti center v republice. „Řekl bych, že přednemocniční i akutní péči o tyto pacienty máme zvládnutou velmi dobře, určité rezervy jsou patrné v následné péči. V rámci odborných společností proto připravujeme doporučené postupy, jak by měli pacienti po CMP být následně léčeni, aby kvalita jejich života byla co nejlepší," konstatuje docent Bar. A otevírá další významnou oblast neurologie – léčbu pacientů s Parkinsonovou chorobou, jejíž součástí je ve Fakultní nemocnici Ostrava nově i hlasová terapie pacientů s dysartrií. „Tato metoda byla v naší nemocnici – jako první v republice – zahájena v ORL klinice v letošním roce. Už nyní se jeví velmi nadějně při léčbě pacientů, kteří v důsledku pokračující Parkinsonovou choroby často trpí dysartrií, tedy špatnou artikulací, jež jim znemožňuje komunikaci s okolím a uvádí je do stále větší sociální izolace. V případech, kdy tuto situaci nelze řešit léky, se nám osvědčila spolupráce s foniatry v podobě hlasové terapie."


×
PředchozíDalší
Načítání