05.12.2014

Navigace v areálu nemocnice v mobilu

Studentům Lékařské fakulty OU, a nejen jim, pomáhá při orientaci v areálu Fakultní nemocnice Ostrava aplikace pro chytré telefony

 

Celkem 349 studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity dochází do Fakultní nemocnice Ostrava. Studentům medicíny, jejichž výuka probíhá například ve zdejším ústavu laboratorní diagnostiky, ústavu patologie nebo na interní klinice, pomáhá při orientaci v rozsáhlém areálu nemocnice aplikace FNO pro chytré telefony, která je aktuálně rozšířena právě o navigaci v areálu nemocnice.

„Tato služba naviguje majitele chytrých telefonů z budovy do budovy, kde dokáže nalézt cestu z pracoviště A do pracoviště B," upřesňuje tiskový mluvčí nemocnice Ing. Tomáš Oborný, MBA, s dodatkem, že navigace je rozdělena na navigaci pro pěší a pro řidiče, takže respektuje i chodníky a cesty v nemocničním areálu. Navigace doplnila orientační systém, který návštěvníkům usnadňuje pohyb v prostoru nemocnice, a především rozšířila portfolio služeb aplikace, která poskytuje uživatelům chytrých telefonů mobilní servis už od roku 2013. Tehdy se FNO stala první nemocnicí v České republice, která majitelům chytrých telefonů vyšla vstříc aplikací usnadňující orientaci v areálu tohoto zdravotnického zařízení, včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště a dalších služeb. „Pro naši nemocnici je typické, že drží krok s vývojem špičkových technologií nejen v oblasti medicíny. Takže je logické, že vstřícně reaguje i na potřeby lidí, kteří s moderními technologiemi pracují a využívají je v každodenním životě. Hlavním cílem aplikace bylo poskytnout uživatelům chytrých telefonů mobilní servis a zjednodušit jejich pohyb po areálu nemocnice," pokračuje Ing. Oborný a upřesňuje, že aplikaci mohou využívat majitelé takzvaných chytrých telefonů pracujících na systému iOS nebo Android.

Do svého iPhonu si ji stáhla také Anna Serafínová, studentka 3. ročníku oboru všeobecné lékařství LF OU, která v rámci interní propedeutiky dochází na Interní kliniku FNO. „Informaci o možnosti stáhnout si aplikaci jsem objevila v Nemocničních listech. Ale paradoxně jsem ji využila nejdříve jako pacient, když jsem se potřebovala co nejrychleji dostat k patřičné ambulanci," usmívá se jednadvacetiletá studentka, podle níž zmíněná služba značně usnadňuje orientaci v rozsáhlém komplexu. „Také v rámci studia se v nemocnici často přesouváme z pracoviště na pracoviště, takže mít oporu v podobě navigace v telefonu se rozhodně vyplatí."

Aplikaci lze bezplatně stáhnout prostřednictvím App Store nebo Google play, stačí zadat ve vyhledávači zkratku FNO nebo Fakultní nemocnice Ostrava a program aplikaci nalezne. Podrobné informace o aplikaci a také návod k jejímu stažení jsou na webových stránkách nemocnice. Kromě navigace aplikace nabízí také seznam všech ambulantních pracovišť nemocnice i lůžkových částí, kontakty na ně i specifikaci přesné polohy těchto pracovišť v rámci areálu nemocnice. Další část je určena k lepší orientaci v názvech jednotlivých pracovišť a umožňuje najít potřebné pracoviště podle konkrétní části těla, s níž jsou spojeny obtíže uživatele chytrého telefonu. Součástí aplikace jsou i mapa nebo poznámkový blok, do něhož si lze zanést například upomínky vztahující se k chystané návštěvě ambulance, upozornění na kontroly i na to, že je třeba brát pravidelně určité léky a podobně.


×
PředchozíDalší
Načítání