21.06.2024

Na onkologickou konferenci přijeli do Ostravy i významní odborníci ze zahraničí

Zhruba stovka odborníků se zúčastnila 19. Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, kterou od 20. do 21. června pořádali zástupci Kliniky onkologické FN Ostrava LF OU. Hlavním tématem byly inovativní techniky v radioterapii. Na setkání v ostravském hotelu Imperial dorazily i zahraniční špičky tohoto oboru.

Jedním z přednášejících byl nizozemský profesor Joost Verhoeff, který působí v amsterdamském University Medical Center. „Jedná se o vedoucího tamní radioterapie, která je asi nejrenomovanějším pracovištěm svého druhu v Evropě. Celkově se nám na konferenci podařilo přivítat pět významných řečníků ze zahraničí,“ uvedl přednosta Kliniky onkologie FNO a LF OU doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA.

Dalším byl profesor Martin Fast, který byl před čtvrtstoletím v rámci radioterapie u zrodu nové technologie, která spojila lineární urychlovač s magnetickou rezonancí. „Předběhl tím dobu o pětadvacet let. Díky jeho přednášce jsme měli možnost se o tom něco dozvědět. Profesor Fast působí na jedné z předních evropských klinik v nizozemském Utrechtu. Spolupracujeme s ním v rámci ozařování srdcí a je obrovská prestiž, že jsme s takovým člověkem vůbec mohli být,“ doplnil klinický inženýr Kliniky onkologické FNO a LF OU Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.

Na konferenci dostali možnost přednášet i dva onkologové FN Ostrava – MUDr. Martin Palička a MUDr. Tomáš Blažek. Oba prezentovali výsledky svých doktorandských prací. „Společně s klinikou v Utrechtu pracuji na projektu, ve kterém porovnáváme bezpečnost dávkovacích režimů radioterapie u meningeomů mozku, což jsou nejčastější nádory centrálního nervového systému. Aktuálně vyhodnocujeme vzorky 473 českých a nizozemských pacientů,“ přiblížil svůj výzkum MUDr. Martin Palička.

Pořadatelství konference pro zástupce FN Ostrava určil výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, která sdružuje odborníky v těchto medicínských oborech. V Česku aktuálně působí zhruba 250 radiačních onkologů, stejný počet klinických onkologů a 50 radiologických fyziků.

×
PředchozíDalší
Načítání