Ombudsman

Charakteristika

Kontakt:
JUDr. Antonín Blahuta

Ombudsman
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 373 486
E-mail:  JavaScript@@b21idWRzbWFuQGZuby5jeg%3D%3D

Úřední dny:
po, st: 8,00–11,00 hod.

Hlavním posláním ombudsmana FN Ostrava je poskytnout pomoc pacientům či jejich příbuzným a přátelům při řešení problémů vzniklých v souvislosti s léčbou ve FN Ostrava a hájit jejich práva. Prošetřením stížnosti, zjištěním nedostatků, jejich řešením i kontrolou plnění přijatých opatření k nápravě pak přispět k neustálému zvyšování kvality poskytované zdravotnické péče a ke spokojenosti pacienta se službami FN Ostrava.

Povinností ombudsmana je ve spolupráci s vedením nemocnice, jednotlivých klinik a oddělení prošetřit podanou stížnost či podnět, navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a s výsledkem šetření v zákonné lhůtě písemně seznámit stěžovatele.

Na ombudsmana se mohou občané písemně či osobně obrátit se stížnostmi a podněty týkajícími se všech oblastí činnosti FN Ostrava – např. kvality léčebné a ošetřovatelské péče, etiky chování zaměstnanců nemocnice, provozně – organizačními problémy atd.


Podávání stížností, podnětů

Podepsané stížnosti je možno podat písemně na výše uvedené adrese nebo osobně. Stížnosti, podle významu, podané elektronickou poštou jsou prošetřovány, ale s ohledem na chráněné (citlivé) osobní údaje nemusí být na ně odpovídáno (dle obecně platných předpisů je elektronicky podaná stížnost považována za anonymní).

Pacienti také mohou kontaktovat akreditační a certifikační orgány pro hlášení obav o bezpečí a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb.

Jedná se o tyto společnosti:

  • SAK - Spojená akreditační komise, o.p.s.
  • ČIA - Český institut pro akreditaci
  • BQ - Best Quality, s.r.o.
×
PředchozíDalší
Načítání