Úsek zdravotně sociálních pracovníků

Úsek zdravotně sociálních pracovníků Fakultní nemocnice Ostrava poskytuje sociální pomoc a zdravotně sociální poradenství pacientům FNO všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do obtížné sociální situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani s pomocí rodinných příslušníků a blízkých osob.

Cílem této služby je umožnit pacientům, pokud možno, návrat do jejich přirozeného prostředí.


Jak a kde požádat o pomoc zdravotně sociálního pracovníka

Hospitalizovaný pacient si může vyžádat návštěvu zdravotně sociálního pracovníka k lůžku prostřednictvím sestry z příslušného oddělení, event. sám si jednání domluvit na níže uvedených kontaktech.

Rodinné příslušníky taktéž prosíme, aby si osobní jednání nejprve domluvili telefonicky (v kanceláři nejsme přítomni celý den).

Kontakty:

Vedoucí úseku zdravotně sociálních pracovníků

Marie Karásková, DiS.

Gynekologicko porodnická klinika, Oddělení neonatologie, Klinika dětského lékařství, Oddělení dětské neurologie, Chirurgická klinika C, děti.

Tel.: 553 048 730
e-mail: marie.karaskova@fno.cz

 

Mgr. Petr Čech

Paliativní tým, ambulance, Onkologická klinika, Klinika RHB

Tel.: 553 048 936
E-mail: petr.cech2@fno.cz

 

Bc. Jan Kadlec

Interní a kardiologická klinika

Tel.: 553 048 935
E-mail: jan.kadlec@fno.cz

 

Bc. Libuše Holušová

Neurologická klinika, Ortopedické oddělení, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny - KARIM, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Klinika nukleární medicíny, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

Tel.: 553 048 931
E-mail: libuse.holusova@fno.cz

 

Mgr. Andrea Walachová

Klinika infekčního lékařství, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Kardiochirurgické centrum, Klinika úrazové chirurgie, Oční klinika

Tel.: 553 048 932
E-mail: andrea.walachova@fno.cz

 

Bc. Jana Wiechcová

Chirurgická klinika, Neurochirugická klinika, Urologické oddělení, Kardiovaskulární oddělení, Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie, Kožní oddělení.

Tel.: 553 048 912
E-mail: jana.wiechcova@fno.cz

 

Mgr. et Bc. Hana Žurovcová

Psychiatrické oddělení

Tel.: 597 373 880, 704 682 527
E-mail: hana.zurovcova@fno.cz

Nejčastější důvody poskytování podpory pacientům:

 • osamělost,
 • tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální),
 • duševní onemocnění
 • demence,
 • závislosti (alkohol, drogy, hry...),
 • týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
 • nepříznivá sociální situace spojená např. se ztrátou bydlení, hmotnou nouzí.

Jak Vás můžeme podpořit

 • Zajišťujeme následnou lůžkovou péči (léčebny dlouhodobě nemocných, hospice).
 • Pomáháme zajistit terénní služby (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelsk á péče, osobní asistence, sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním).
 • Poskytujeme poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.
 • Poskytujeme poradenství o dávkách sociální péče a státní sociální podpory, pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, respitní péče, atd.) a dalších sociálních službách.
 • Poskytujeme další odborné zdravotně sociální poradenství dle individuálních potřeb pacientů.
 • Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, blízkými osobami, institucemi a organizacemi dle potřeb a přání pacientů.

 

×
PředchozíDalší
Načítání