Psychická pomoc pro blízké pacientů (SPIS-Psychosociálně intervenční služba)

 

Když ztratíte blízkého člověka

První psychická pomoc ve FNO (intervenční tým)

Okamžitá psychická podpora

 

První psychická pomoc (PPP) sekundárně zasaženým neboli průvodce blízkých příbuzných v krizové situaci

Během záchrany pacienta či jeho další léčbě bývají zdravotníci konfrontováni s blízkými, u nichž vlivem událostí došlo k těžkému zasažení jejich psychického a emočního prožívání tzv. akutní stresové reakci. K tomu dochází zejména tehdy, jsou-li vystaveni mimořádně těžké situaci či konfrontováni s velmi nepříznivou zprávou.

Kdo PPP poskytuje?

Při práci s člověkem, kterého postihla akutní stresová reakce, není přítomnost a odbornost psychologa obvykle nezbytná. Pracuje se ponejvíce s tzv. první psychickou pomocí či intervencí (obdoba poskytování první laické pomoci u fyzické újmy na zdraví). Nejde o žádnou psychoterapii nebo léčbu. Tuto podporu mohou poskytnout vyškolení zdravotníci, tzv. interventi. Tito pracovníci projdou specifickým typem vzdělávání, které je připraví na poskytování první psychické pomoci zasaženým osobám.

V čem spočívá práce interventa?

Interventi nejen dokáží podpořit samotné psychicky zasažené osoby, ale také usnadní práci ošetřujícímu personálu při péči o pacienta v život ohrožujících stavech. Ošetřující zdravotnický personál se totiž může soustředit pouze na své odborné medicínské úkoly, a je si jist, že o psychicky zasažené blízké osoby postiženého je dobře postaráno. Intervent tak provází zasažené v jejich nejtěžších chvílích. Vysvětluje jim, co se s jejich blízkým děje (vyšetření, zákroky, resuscitace…), může být přítomen i v situacích, kdy je rodině sdělena zpráva o úmrtí pacienta.

Pomáhá plánovat další bezprostřední kroky, jež budou muset zasažení či pozůstali učinit. Informuje je o možnosti využití následné péče, nebo jim v případě potřeby zprostředkuje kontakty na krizová pracoviště, jež poskytují další typy psychosociální služby. Úkolem interventa bývá rovněž edukace o možném průběhu akutní stresové reakce u zasažených osob, napomáhá zasaženým orientovat se v průběhu této reakce, podporuje je v adaptaci na náhle vzniklou obtížnou situaci apod. Intervent vhodným kontaktem s blízkými osobami pacienta také snižuje pravděpodobnost nesprávného pochopení situace ze strany rodinných příslušníků, vznik komunikačních šumů a bariér či pocitů nedostatečné péče a pozornosti ze strany zdravotníků.

Jak kontaktovat interventa?

Z časového hlediska bývá intervence otázkou někdy jen desítek minut, ale také i několika hodin. Odvíjí se od konkrétní situace a potřeb zasaženého, které jsou pro průběh a délku práce interventa určující. Tato služba je pro příbuzné bezplatná, interventy je možné kontaktovat prostřednictvím zdravotnického personálu příslušného pracoviště.

Jsme tady pro Vás…

×
PředchozíDalší
Načítání