Psychická pomoc pro blízké pacientů (SPIS-Psychosociálně intervenční služba)

 

Když ztratíte blízkého člověka

První psychická pomoc ve FNO (intervenční tým)

Práce ve zdravotnictví znamená kontakt s nemocnými a jejich nemocemi, bezmocí, utrpením a někdy i smrtí. Často v rámci urgentní, ale i další péče doprovází tyto situace řada emocí (smutek, truchlení, pláč atd.) Bývají u řady pacientů, ale také u jejich blízkých. Mluvíme o sekundárně zasažených. Ne vždy má zdravotnický personál možnost se těmto osobám plně věnovat a tak zůstávají osamoceni na chodbách nemocnice nebo čekárnách.

Ve Fakultní nemocnici Ostrava proto máme vyškolený tým profesionálních zdravotníků (interventů), kteří jsou připraveni poskytnout První psychickou pomoc lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize. Intervent provází příbuzné pacienta v jejich nejtěžších chvílích. Napomáhá orientovat se v situaci, v čase a prostoru. Zajišťuje jejich základní potřeby (tekutiny, teplo, ticho). Vysvětluje podrobněji informace, které jim sdělil ošetřující lékař. Edukuje o možném průběhu akutní stresové reakce. Napomáhá při vyplňování potřebné dokumentace. Je-li potřeba doprovází pozůstalé k zemřelému a předává informace o dalších krocích. Informuje zasažené o možnostech další následné péče (nemocniční kaplan, krizové centrum, speciální poradny, apod.)

×
PředchozíDalší
Načítání