17.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v zájmu ochrany veřejného zdraví rozhodnutí, kterým dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir. Léčivý přípravek bude určen pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci koronavirem.

Státní ústav pro kontrolu léčiv byl Ministerstvem zdravotnictví vyzván k předložení odborného stanoviska pro léčivý přípravek Remdesivir. Na základě posouzení odborných podkladů a s přihlédnutím k odbornému stanovisku lékového ústavu, Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo jeho distribuci, výdej a používání.

Pokračování tiskové zprávy na webu Ministerstva zdravotnictví.


×
PředchozíDalší
Načítání