13.06.2016

Léčba závažných forem prasečí chřipky letos byla ve Fakultní nemocnici Ostrava úspěšná

Se závažnou formou prasečí chřipky bylo v uplynulé chřipkové sezoně ve Fakultní nemocnici Ostrava hospitalizováno dvanáct pacientů, což je počet přesahující republikový průměr. Více pacientů, přibližně dvojnásobně, bylo hospitalizováno jen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

„Zatímco v jiných regionech republiky bylo se závažnými formami prasečí chřipky léčeno v průběhu chřipkové sezony maximálně šest pacientů, v Moravskoslezském kraji jsme jich jen v naší nemocnici hospitalizovali dvanáct. Zdá se, že v našem regionu je zátěž poměrně vysoká," konstatuje MUDr. Jan Máca, zástupce přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Ale zároveň upozorňuje na fakt, že ne každý pacient s prasečí chřipkou musí být nutně hospitalizován na jednotce intenzivní péče. „Naprostá většina lidí prasečí chřipkou onemocní, aniž by měla jakoukoliv zásadní komplikaci. Její průběh je stejný jako u klasické sezonní chřipky, po několika dnech odpočinku na lůžku jsou pacienti v pořádku. Jen u několika málo lidí přejde prasečí chřipka do těžšího stadia, kdy dochází k závažnému poškození plic, které se rozvine velice rychle během několika málo dnů. Do nemocnice se tito pacienti obvykle dostanou v těžkém respiračním selhání, kdy jsou bezprostředně ohroženi na životě. A to do té míry, že máme jen omezené množství možností, jak jim pomoci." K vysoce specializovaným metodám, jež lékaři ve FNO v takových případech využívají, patří i extrakorporální membránová oxygenace, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce. V průběhu právě končící chřipkové sezony muselo být na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO na tento přístroj napojeno osm pacientů. Na umělou plícní ventilaci bylo napojeno všech dvanáct pacientů. „Jen díky využití všech dostupných možností léčby se nám podařilo situaci úspěšně zvládnout," zdůrazňuje MUDr. Máca a zmiňuje fakt, že Fakultní nemocnice Ostrava dosáhla 75procentní úspěšnosti přežití, což u takto závažných forem prasečí chřipky lze považovat za velký úspěch. „Tento typ chřipky způsobuje virus Influenza A H1N1 2009, jehož číselné označení připomíná rok, v němž bylo onemocnění popsáno. Během těch sedmi let virus, který je svou antigenní strukturou podobný virům španělské chřipky, změnil své chování. Zatímco po roce 2009 intenzita výskytu prasečí chřipky polevila, aktuálně výrazně vzrostla, o čemž svědčí i vyšší počet hospitalizovaných pacientů," pokračuje s tím, že prasečí chřipka se kromě jiného vyznačuje svou nevyzpytatelností. „Vybírá si obvykle odlišné cílové skupiny než klasická sezonní chřipka, kterou většinou onemocní starší pacienti oslabení současným výskytem více nemocí. Prasečí chřipkou naopak bývají častěji postiženi mladší lidé a lidé ve středním věku. V této sezoně jsme hospitalizovali ročníky od 1964 až 1988. Většina z nich neměla žádnou zásadní přidruženou nemoc, nebyli nijak oslabeni, nebrali pravidelně léky, které by narušily jejich imunitní systém. Přesto onemocněli, a to závažně," uzavírá MUDr. Máca, podle jehož slov stále ještě není – přes celosvětový výzkum – zcela jasné, jaké faktory u konkrétního pacienta hrají roli při přechodu do závažné formy. Jisté je jedno. Virus se přenáší kapénkovou nákazou, takže kromě jiného platí doporučení minimalizovat v období chřipkové sezony kontakt s větším množstvím lidí, to znamená omezit jízdu hromadnými dopravní prostředky, návštěvu koncertů, sportovních akcí, restaurací apod. S tím také v exponovaných obdobích souvisí omezování návštěv v nemocnicích, aby fluktuace návštěv nepřinášela nemocným další infekční rizika.


×
PředchozíDalší
Načítání