10.11.2015

Konference Eutanazie

Konference Eutanazie – rozhodování na konci života

Fakultní nemocnice Ostrava pořádá ve spolupráci s Lékařskou fakultou OU a společně s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, kabinetem zdravotnického práva a bioetiky, konferenci Eutanazie – rozhodování na konci života. Konference se uskuteční 13. listopadu v budově Lékařské fakulty OU v Syllabově ulici v Ostravě-Zábřehu.

„Toto setkání je určeno širokému spektru posluchačů, od lékařů a sester zejména z oblasti intenzivní medicíny i onkologie přes zástupce hospiců a pracovišť paliativní péče až po právníky, filozofy, etiky a představitele jiných odborností," říká prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO, proděkan pro lékařské obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity a organizátor této akce s mezinárodním přesahem. „Stejně tak zde vystoupí i zástupci několika oborů a zazní tu různé a mnohdy protichůdné názory na danou problematiku. Půjde o skutečně multidisciplinární záležitost, jejímž cílem je otevřít citlivé otázky odchodu ze života a téma eutanazie. Věřím, že nabídneme zajímavý koktejl názorů," podotýká profesor Ševčík a dodává, že dané téma je stále více frekventováno u zdravotnické i laické veřejnosti také v souvislosti s tím, že eutanazie byla uzákoněna v zemích Beneluxu a v několika státech Spojených států amerických.

Na konferenci například bude PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., z LF OU hovořit o postojích seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči, PhDr. David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR otevře téma pasivní eutanazie a rozhodnutí na konci života, JUDr. Adam Doležal se soustředí na právní otázky de lege ferenda a de lege lata, JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., pohovoří o praktických dopadech eutanazie a marné léčby, ateistický filozof PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., vystoupí s přednáškou nazvanou Tradiční etika eutanazie: kritika a přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a římskokatolický kněz Mgr. Marek Vácha, Ph.D., se bude věnovat otázce eutanazie v novodobých dějinách Evropy. Profesor MUDr. Pavel Ševčík, CSc., se ve svém vstupu podělí o zkušenosti z praxe a promluví o tom, jak se v závěrečných fázích žití rozhodují lékaři intenzivní medicíny.


×
PředchozíDalší
Načítání