23.08.2017

Kochleární implantáty jsou vstupenkou do světa zvuků

V České republice je už padesát osob, jimž byl implantován kochleární implantát systému HiResolution Bionic Ear společnosti Advanced Bionics (AB), amerického výrobce, jenž pomáhá obnovit sluch dětem i dospělým v České republice od roku 2015. Jubilejnímu, padesátému pacientovi byl produkt zmíněné firmy implantován ve čtvrtek 17. srpna v Centru kochleárních implantací Ostrava (CKIO), které je součástí Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Šlo o dospělého pacienta, který ztratil sluch po úrazu.

Ostravská klinika se v říjnu 2013 stala po pražském Motole, s nímž doposud velmi úzce spolupracuje, druhým pracovištěm v České republice, kde jsou zmíněné implantace prováděny. Od doby, kdy CKIO ve Fakultní nemocnici Ostrava vzniklo, zde bylo dospělým pacientům a dětem implantováno celkem 51 kochleárních implantátů, z toho – včetně čtvrteční implantace – 27 bylo vyrobeno společností Advanced Bionics. Děti přitom byly zpočátku operovány podstatně častěji než dospělí, v současnosti se však poměr dětí a dospělých mění a počet dospělých pomalu narůstá.

„Dětští pacienti s kochleárními implantáty AB vykazují velmi rychlý nástup sluchových dovedností,“ konstatuje MUDr. Jaroslava Příhodová z firmy Abionic. „A většina dospělých pacientů je díky tomuto systému schopna po prvních nastaveních zvukového procesoru rozumět konverzaci a někteří dokonce dokážou velmi záhy pomocí implantátu AB telefonovat,“ pokračuje s tím, že efektivita a ekonomická návratnost kochleární implantace je evidentní – vrací sluchově postiženého do normálního života ve slyšící společnosti. „I proto většina zdravotních pojišťoven vychází programu kochleárních implantací vstříc,“ dodává MUDr. Příhodová, podle níže je CKIO špičkovým pracovištěm s komplexně zajištěným programem a s kvalitou léčebné péče na vysoké mezinárodní úrovni.

„Otevření našeho centra přispělo k výraznému zlepšení péče o neslyšící pacienty z východní části naší republiky. Během pěti let fungování se rozrostl i počet chirurgů, kteří kochleární implantace provádějí zcela samostatně. V danou chvíli jsme tři a programování zvukových procesorů zajišťují dva kliničtí inženýři,“ upřesňuje prof. MUDr. Pavel Komínek, PhD., MBA, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO, a dodává, že ke zdokonalování péče značně přispěl i plošný screening sluchu novorozenců, který se v Moravskoslezském kraji, jako v prvním regionu v republice, podařilo zavést v roce 2010 právě díky aktivitě kliniky, v jejímž čele stojí. „Kromě toho dlouhodobě spolupracujeme se Základní školou pro sluchově postižené a Mateřskou školou pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě a tato nadstandardní mezioborová spolupráce přinášejí skvělé výsledky,“ konstatuje profesor Komínek s tím, že kromě pravidelných schůzek věnovaných otázkám optimální předoperační přípravy a pooperační rehabilitace sluchově postižených dětí oba subjekty – škola a klinika – společně pořádají i semináře určené pro zdravotnické i pedagogické pracovníky, neonatology, dětské sestry a logopedy, oslovují i zástupce a studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity a rovněž rodiče, jejichž sluchově postižené dítě je potenciálním kandidátem na kochleární implantát. „Snažíme se, aby se co nejvíce zkracovala doba přidělení sluchadla, které zpravidla předchází kochleárnímu implantátu. Dětí, jimž už v šesti měsících přidělujeme sluchadlo, je přibližně deset ročně,“ vysvětluje přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNO. „Včasné zavedení kochleárního implantátu dětem velmi často umožní zapojení do běžného života i to, že mohou navštěvovat běžnou základní školu. Vnitřní ucho neroste, takže implantát zůstane, pokud nedojde k jeho mechanickému poškození, zaveden natrvalo. Jen jeho vnější část je přibližně jednou za deset let vyměněna za nový typ,“ upřesňuje profesor Komínek a zároveň podotýká, že přestože v České republice je kochleární implantace spojována zejména s dětmi, v západním světě je poměr opačný: je zde operován dvojnásobek dospělých v poměru k dětem. „Sami pozorujeme, že počet dospělých pacientů, kterým již sluchadlo ke kompenzaci sluchové vady nestačí a jsou proto indikováni pro kochleární implantaci, postupně narůstá. Když dospělý člověk přestane z jakéhokoliv důvodu slyšet, výrazně se sníží kvalita jeho života. Jen zrak není dostačující k tomu, aby plnohodnotně žil, ztráta sluchu ho odřízne od prostředí, v němž žije, vede k obrovské duševní degradaci a izolaci od společnosti. Stále se zapomíná na to, že pokud se sluch u dospělého pacienta zhorší natolik, že mu nestačí k dostatečné komunikaci sluchadlo, měla by mu být nabídnuta kochleární implantace. U dospělých, kteří přišli o sluch v průběhu života, je oproti dětem ta výhoda, že se nemusí učit mluvit. Okamžitě využívají všech výhod, které jim kochleární implantát poskytuje, a skokově se lepší jak po psychické, tak i fyzické stránce. Mezi našimi pacienty jsou i lidé starší sedmdesáti let, kteří po implantaci naprosto pookřáli,“ zmiňuje profesor Komínek, jenž stejný vývoj předpokládá také u aktuálně operovaného pacienta.

 

  • V roce 2017 uplynulo čtyřiadvacet let od doby, kdy byl v České republice kochleární implantát poprvé použit u dětí.
  • Ročně se v České republice narodí přibližně sto neslyšících, s těžkou sluchovou vadou se narodí zhruba jeden z tisíce novorozenců a se středně těžkou sluchovou vadou šest až dvanáct dětí z tisíce novorozenců.
  • Kochleární implantát má dvě části. Ta, jež je implantována, má elektrodu, která se zavádí do vnitřního ucha (hlemýždě). Není po operaci vidět a je schována pod kůží.  Zvukové podněty v podobě mechanického vlnění se pak pomocí implantátu přeměňují na elektrický stimul a prostřednictvím elektrody stimulují nervové buňky v hlemýždi, což vede k podnětům v mozku. Druhou částí je řečový procesor, který je umístěn zevně za boltcem a je magnetem spojen s implantovanou částí. 
  • Sluch je jediný smysl, který lze při ztrátě nahradit. Kochleární implantát nahrazuje porušenou funkci vnitřního ucha a stimulací sluchového nervu elektrickými impulzy umožňuje přenášet vnější zvuky do mozku.

 

V roce 2017 uplynulo čtyřiadvacet let od doby, kdy byl v České republice kochleární implantát poprvé použit u dětí.


×
PředchozíDalší
Načítání