12.02.2014

Kardiochirurgové FNO použili novou metodu jako první v Evropě

Nový způsob řešení nedomykavosti mitrální chlopně použili kardiochirurgové z Fakultní nemocnice Ostrava jako první v Evropě

V pondělí 10. února byla v Kardiochirurgickém centru FNO použita zcela nová metoda řešení nedomykavosti mitrální chlopně. Toto pracoviště se tak stalo prvním v Evropě, které aplikovalo unikátní a vůči pacientovi mnohem šetrnější způsob řešení zmíněného problému. „Klasickým způsobem se nedomykavost mitrální chlopně řeší tak, že po otevření srdce je při použití mimotělního oběhu našit dovnitř srdce prstenec, který zmenší anulus mitrální chlopně," vysvětluje MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, primář Kardiochirurgického centra FNO. „Nová metoda umožňuje přístup zcela jiný. Na vnější stranu srdce je navléknut speciální prstenec, díky němuž lze tlakem zvnějšku změnit konfiguraci srdce, a tím odstranit mitrální nedomykavost. Hlavní výhodou tohoto systému je, že jej lze provést bez mimotělního oběhu, není třeba otevírat srdeční dutiny a dovnitř srdce není nic implantováno, takže pacient nemusí ani krátkodobě užívat léky proti srážení krve."

Kardiochirurgické centrum FNO dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery na řadě projektů. „To, že jsme z evropských pracovišť byli ke spolupráci osloveni jako první právě my, je potvrzením našeho dobrého jména v této oblasti. Nabídka amerického partnera, abychom participovali na daném projektu, se nám jevila jako zajímavá a přínosná, a proto jsme ji přijali," konstatuje MUDr. Brát, který předpokládá, že výsledná cílová skupina pacientů, jimž by tato metoda mohla být prospěšná, je poměrně velmi široká.

Ostravské pracoviště plánuje provést v tomto roce ještě 5 až 10 takovýchto implantací. „Nedomykavost mitrální chlopně touto novou metodou řešíme jako přidružený výkon k aortokoronárnímu bypassu," pokračuje primář Kardiochirurgického centra FNO. „Prvním pacientem, u kterého jsme novou metodu aplikovali, byl bezmála osmdesátiletý muž, u kterého jsme kromě implantace tohoto speciálního prstence provedli ještě čtyřnásobný aortokoronární bypass. Samotné nasazení prstence zákrok nijak zásadně neprodloužilo ani významně nenavýšilo riziko výkonu. Kdybychom však nepoužili novou metodu, nemohli bychom vzhledem k vysokému věku a přidruženým chorobám pacienta plastiku mitrální chlopně realizovat. V současné době je pacient ve velmi dobrém stavu, se sníženou dušností, která je nepříjemným vedoucím příznakem nedomykavosti mitrální chlopně."


×
PředchozíDalší
Načítání