05.08.2016

JCI

Fakultní nemocnice Ostrava potvrdila svůj statut bezpečné nemocnice se službami na světové úrovni

 

V červnu letošního roku prošla Fakultní nemocnice Ostrava úspěšně reakreditačním auditem podle Joint Commission International (JCI) – nejvyššího standardu kvality ve světovém zdravotnictví.

„Říká se, že reakreditace je mnohem náročnější než akreditace. Tím víc mne těší, že jsme tento náročný úkol zvládli. Audit, v historii nemocnice již třetí, opět potvrdil, že pacienti si mohou být jisti tím, že přicházejí do zdravotnického zařízení, které usiluje v maximální míře o bezpečnost a kvalitu péče," komentuje úspěch na poli systému kvality ředitel nemocnice doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, a dodává, že audit opětovně potvrdil kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb nemocnice a soulad nemocničních postupů s požadavky mezinárodních akreditačních standardů JCI. „Je třeba si uvědomit, že standardy JCI mají přes 1200 skórovaných indikátorů kvality a my jsme museli být připraveni na kontrolu všech."

Podle slov docenta Feltla je systém kvality ve FNO budován dlouhodobě a cílevědomě už mnoho let. V roce 2002 začala nemocnice pracovat se systémem ISO 9001, o pět let později se stala první českou fakultní nemocnicí, která splnila požadavky standardů SAK. V roce 2010 jako první fakultní nemocnice v republice získala certifikát mezinárodní akreditace JCI a o tři roky později se stala třináctou nemocnicí na světě s rozšířenou akreditací JCI pro univerzitní nemocnice.

„To, že jsme držiteli tak významného certifikátu, není jen prestižní záležitostí," pokračuje docent Feltl. „S tímto faktem souvisí i množství bonusů, které se pozitivně odrážejí například v neustálém zkvalitňování léčby, zvyšování bezpečí a komfortu pacientů, důslednější právní ochraně zaměstnanců a také v mnoha jiných směrech, k nimž patří také rozvoj multioborové spolupráce. Ostatně její excelentní fungování je jednou ze zásadních podmínek systému managementu kvality JCI."

Mezinárodní tým akreditačních inspektorů se v průběhu reakreditačního řízení zajímal o veškeré dění ve zdravotnickém zařízení, především však o procesy s vysokou mírou potenciální rizikovosti (mezioborová spolupráce a návaznost péče a zdravotnických informací, prevence záměny, nakládání s rizikovými léky, nemocniční a profesionální nákazy a jejich prevence, chirurgická a anesteziologická péče, kompetence a kvalifikace zaměstnanců apod.). Inspektoři se ale nezaměřovali jen na kvalitu péče na daném konkrétním zdravotnickém pracovišti, nýbrž sledovali i průchod pacienta celou nemocnicí, od příjmu přes jeho překlad až po propuštění, a zajímali se o vše, co do procesu péče o tohoto konkrétního pacienta vstupuje a mohlo by být potenciálně rizikové, například o funkčnost a připravenost zdravotnické techniky, dostupnost léků a pomůcek pro kardiopulmonální resuscitaci, včasnost a bezpečnost předávání zdravotnické dokumentace, postupy pro případ nutnosti evakuace a také o adekvátnost kvalifikace zdravotníků, kteří o pacienta pečují. Audit zároveň prověřil kvalitu spolupráce Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity na poli vzdělávání mediků.

Joint Commission International je mezinárodní nezisková společnost, která se zabývá metodikou a hodnocením kvality poskytované péče a bezpečím pacientů. Je pobočkou The Joint Commission (USA), která se může pochlubit bezmála osmdesátiletou historií. Organizace vybírá své inspektory z řad vysoce erudovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi s řízením nemocnic na celém světě.


×
PředchozíDalší
Načítání