08.10.2015

Hlasová terapie

Unikátní hlasovou terapii začali jako první v zemi používat ve Fakultní nemocnici Ostrava

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava začala v červnu 2014 jako první v České republice pracovat s intenzivní a celosvětově uznávanou hlasovou terapií Lee Silverman Voice Treatment – LSVT LOUD.

Prvním LSVT certifikovaným odborníkem v republice je hlasová terapeutka, Mgr. BcA. Marta Tománková, DiS., která zmíněnou metodu studovala v Londýně. „Tato hlasová terapie trénuje vyšší hlasitost hlasu," upřesňuje a zdůrazňuje vysokou a dlouhodobou efektivitu metody. „Je velice úspěšná při léčbě foniatrických i neurologických pacientů se zhoršenou funkcí hlasového aparátu, jež souvisí s atrofií hlasivek, dále u pacientů s nerozvinutou rezonancí hlasu,  dystonií a neurologickými onemocněními, jako jsou Parkinsonova choroba, mozková obrna, roztroušená skleróza, Downův syndrom, dětská mozková obrna a další. Je vhodná i pro široké spektrum pacientů, kteří ztrácejí hlas – učitelé, zpěváci, operátoři call center – a podobně, a to bez omezení věku – od dětí až po seniory, kteří žijí v osamění, takže hlas netrénují a přicházejí o něj. Naopak metodu LSVT nelze použít při obrně hlasivek a při jejich jakémkoliv organickém poškození ani při rakovině hrtanu."

Pracoviště hlasové terapie FNO je jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji, takže sem směřují pacienti ze všech regionálních ORL ambulancí a také z Neurologické kliniky FNO, své pacienty sem posílá také neurologická klinika z Olomouce. „Vedle LSVT metody však pracujeme i s jinými terapeutickými metodami, od dechových cvičení přes rezonanční, uvolňovací a izometrické cviky až po čistě hlasová, třeba i profesionální cvičení. Každý proces je vždy individuální, šitý na míru jednotlivci i jeho problému, který může představovat například stav před, či po operaci hlasivek nebo štítné žlázy. Nezbytné je, aby pacient s terapeutem spolupracoval a cvičil i v domácím prostředí," pokračuje hlasová terapeutka a dodává, že většina lidí, kteří svůj hlas potřebují k práci, má v průběhu života nějaký hlasový problém, s nímž se obrací na foniatrickou ambulanci. „Foniatrické či ORL vyšetření vždy udává směr léčby. Jedním z nich je právě konzervativní léčba hlasových poruch v podobě hlasové terapie. Pokud se nedostaví požadované účinky, odborníci naší kliniky volí jiné postupy."

Metoda LSVT LOUD byla primárně vyvinuta pro léčbu hlasových poruch u Parkinsonovy choroby. „I na našem pracovišti mají tito pacienti podstatné. Tuto diagnózu totiž často provází postupná ztráta schopnosti mluvit hlasitě," pokračuje Mgr. Tománková s tím, že okolí nemocnému přestává rozumět, což ho izoluje od jeho okolí a prohlubuje jeho psychické problémy. V průběhu předchozích dvanácti měsíců pracovala Mgr. Marta Tománková touto metodou s několika desítkami nových pacientů, z nichž podstatnou část představovali právě lidé s Parkinsonovým syndromem. „I když je jejich stav stabilizován, mívají problémy se ztuhlostí hlasivek, s polykáním. Pokud je stádium choroby podchyceno včas, právě u pacientů mluvících šeptem jsou výsledky velmi dobré, začínají znovu standardně mluvit. Výhodou je současné posílení dýchacích cest, hrtanu, a výkonu oblasti úst a obličeje."

Hlasové terapii předchází neurologické a foniatrické vyšetření-videostroboskopie – vyšetření hlasivek a hrtanu. Součástí samotné terapie je analýza (měření kvalitativních hodnot hlasu, dynamický a frekvenční rozsah) a další kroky včetně měření dlouhého Á atd. Klinická měření jsou počítačově zaznamenávána v průběhu celé terapie a automaticky vyhodnocována. Výsledek se pak projevuje větší intenzitou řeči, která se více podobá řeči normální. Druhotným efektem je, že pacienti opět začnou dobře polykat, což je zejména u těch neurologických velice důležité. Souběžně s tím se zlepšuje i dýchání a psychika, tito lidé jsou šťastni, že jim jejich okolí opět rozumí. Metoda LSVT je prostě dostává zpátky do života. O to se ostatně pokouší také občanské sdružení Parkinson-help, s nímž úzce spolupracuji.

U pacientů s Parkinsonovým syndromem jde o šestnáct individuálních intenzivních  terapeutických sezení absolvovaných v průběhu čtyř týdnů, u jiných pacientů stačí k "nahození" hlasu podstatně méně lekcí. Vždy však platí, že pacient pracuje nejen s terapeutem, ale dostává také návod, jak cvičit i doma. „Aktivní přístup pacienta je velmi důležitý, měl by cvičit dvakrát denně, jednou s terapeutem a jednou sám doma, o víkendu dvakrát denně sám. Kromě toho dostává praktické úkoly. Musí se naučit bez ostychu používat svůj pevný hlas v kontaktu s jinými lidmi. Proto mívá za úkol například zatelefonovat do hlasové schránky, chodí s rodinou nakoupit, snaží se veřejně mluvit. Díky tomu si ověřuje své nově nabyté schopnosti a zároveň se zapojuje do běžného života," pokračuje Mgr. Marta Tománková, která absolvovala pedagogické studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor angličtina pro první stupeň základních škol, a zejména několikaleté studium sólového zpěvu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Fakultě umění Ostravské univerzity. Tady už její bakalářská práce byla zaměřena právě na hlasovou terapii prováděnou v ostravské fakultní nemocnici. „Oba obory jsou pro mě jako pro terapeuta obrovskou výhodou. Díky zaměření na angličtinu jsem mohla bez problémů absolvovat kurz v Londýně. Pěvecké a pedagogické znalosti a zkušenosti mi pomáhají i při práci s pacienty. Hudební sluch mi například umožňuje rozpoznat, o jaké hlasové potíže se u pacienta může jednat, kdy člověk špatně dýchá, nemá správně položený mluvní hlas, kdy tlačí do hlasivek, což je pro něj nebezpečné." Mgr. Marta Tománková, která je členkou operního sboru Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, dodává, že práce s pacienty pomáhá i jí jako operní pěvkyni, protože je rozezpívaná a díky tomu neustále v kondici. „Tady nabíjím energií lidi já a v divadle je to naopak," usmívá se.


×
PředchozíDalší
Načítání