31.01.2014

Historicky nejvyšší spokojenost pacientů FNO

Průzkum spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava přinesl historicky nejlepší výsledek

 

V průběhu září až listopadu loňského roku proběhlo ve Fakultní nemocnici Ostrava každoroční měření kvality zdravotnické péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. Výzkumu prováděného formou dotazníků se zúčastnilo více než 2 800 respondentů z prakticky všech lůžkových oddělení nemocnice. Z jejich odpovědí vyplývá, že spokojenost pacientů se službami Fakultní nemocnice Ostrava je na historickém maximu – celkové hodnocení dosáhlo hodnoty 85,1 %, což je nejvíce v osmileté historii měření. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 2,5 %!

Všech osm hlavních indikátorů kvality vykázalo zlepšené hodnocení a hodnoty nad 80 %. V souladu s požadavky mezinárodní akreditace JCI byl výzkum rozšířen o působení studentů a lékařů v atestační přípravě.

„Informace o kvalitě zdravotní péče z pohledu pacientů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro management nemocnice při řízení kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytované péče," říká Tomáš Oborný, tiskový mluvčí FN Ostrava.

FN Ostrava byla vůbec první nemocnicí v ČR, která začala poskytovat výsledky měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů v plném rozsahu veřejnosti. Detailní rozbor průzkumu spokojenosti naleznou zájemci na webových stránkách nemocnice www.fno.cz.

„Z dílčích indikátorů kvality se významně zlepšily organizace přijetí, dojem z prvního kontaktu, úcta a respekt k pacientovi, představování lékařů a srozumitelnost odpovědí personálu. To s sebou přineslo výrazné zlepšení důvěry pacientů v personál a významné zlepšení indikátoru doporučení nemocnice rodině a přátelům," uvedl RNDr. Tomáš Raiter, řešitel projektu Kvalita očima pacientů.

„Projekt Kvalita očima pacientů rozlišuje osm dimenzí kvality. K nim patří například možnost zapojení rodiny do nemocniční léčby pacienta, způsob přijetí do nemocnice, množství a kvalita informací poskytovaných pacientovi atd. Ve všech zmíněných dimenzích byla Fakultní nemocnice Ostrava hodnocena vysoko nad průměrem," vysvětluje RNDr. Raiter.

„Jsme rádi, že naše mnohaleté úsilí o maximální spokojenost našich klientů přináší konkrétní výsledky," říká MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel FN Ostrava a nový ministr zdravotnictví. „Právě spokojenost pacientů patří k jednomu z našich hlavních cílů. Samozřejmě, že v tak velké nemocnici to není vůbec jednoduché. A protože zastávám názor, že co nemůžu měřit, nemůžu ani řídit – tak již mnoho let úzce spolupracujeme na detailním průzkumu spokojenosti na jednotlivých lůžkových odděleních. Tam, kde jsou zjištěny problémy se spokojeností, snažíme se rychle provést účinnou nápravu. Navíc výsledky spokojenosti pacientů významně ovlivňují i výši finančních odměn pro jednotlivá oddělení. Výsledky, kterých jsme dosáhli v posledním provedeném výzkumu, nás samozřejmě velmi těší," dodal MUDr. Svatopluk Němeček.


×
PředchozíDalší
Načítání