05.03.2019

FNO získala unikátní robotický systém pro rehabilitaci chůze

 

Nový lokomat Pro Free D usnadní a zkvalitní rehabilitaci pacientů s poruchou pohybu dolních končetin. Klinika léčebné rehabilitace FNO pořídila nový lokomat společnosti Hocoma AG v hodnotě 13 milionů korun a stala se tak teprve druhým zařízením v republice, které disponuje nejnovějším typem robotického systému pro rehabilitaci chůze. Do svých léčebných postupů Klinika léčebné rehabilitace FNO plně lokomat zařadí už v březnu.

„Díky nové technologii lokomatu jsme nyní schopni ošetřit dokonce i pacienty s úplným ochrnutím a poskytnout jim plně asistovaný pohyb při ochrnutí poloviny těla. Terapie se dá vést u pacientů se širokou škálou neurologických diagnóz,“ popisuje možnosti nového přístroje MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO. „K poruchám pohybu dochází z mnoha různých důvodů – od vrozených vývojových vad pohybového aparátu či centrálního nervového systému až po následky úrazu. Tou nejpočetnější skupinou ošetřovaných na lokomatu jsou však pacienti po prodělání cévní mozkové příhody,“ říká doktorka Chmelová.

 

16-dvojcata

 

Nejmodernější systém Free D oproti starším typům poskytuje další rozměr pohybu pánve, umožňuje terapii biomechanicky co nejvěrněji kopírující stereotyp chůze. Kromě možností ošetření velkého spektra pacientů patří mezi největší výhody lokomatu usnadnění a zkvalitnění práce fyzioterapeutů. „Oproti běžným systémům rehabilitace v dřívějších dobách, kdy při ošetření imobilního pacienta bylo zapotřebí až čtyř fyzioterapeutů – dva museli udržovat pacienta ve vzpřímené poloze a další dva mu pohybovali nohama –, je to obrovský rozdíl. Nyní nám stačí jen dva pracovníci, v lehčích případech pohybového omezení pacienta dokonce jen jeden, a to aby nastavil parametry na lokomatu a pomohl do něj pacienta nainstalovat. Pomoc je to velká jak z hlediska snížení fyzické námahy ošetřovaného i fyzioterapeuta, tak z hlediska počtů kroků, které jsme nyní schopni zvládnout. Dříve bylo možné s pacientem ujít jen několik desítek metrů, u robotické terapie se bavíme o stovkách metrů!“ neskrývá své profesní nadšení doktorka Chmelová a dodává: „Navíc mechanickou prací terapeutů nikdy nenavodíme tak dokonalý rytmus a tempo, které jsou pro proces senzomotorického učení velice důležité, jako u lokomatu,“ vysvětluje doktorka Chmelová a dodává, že to vše pomáhá i po psychologické stránce pacienta a jeho motivaci.

{gallery}novinkytz/lokomat{/gallery}

Té napomáhá i tzv. biofeedback, tedy zpětná vazba, kterou, jako většina moderních technologií přístrojové i robotické rehabilitace, lokomat poskytuje. „V praxi to znamená, že se pacient pohybuje v určitém prostředí a na základě zpětné zrakové vazby, kdy na monitoru svůj pohyb a každý dopad končetiny vidí ve 3D, plní nejrůznější úkoly. Například sbírá mince, vyhýbá se překážkám. Toho dosahuje tím, že musí do končetiny vyvinout více vlastní síly, musí více došlápnout, dupnout na přesně vyznačená místa apod. Systém s pacientem intuitivně spolupracuje prostřednictvím navázaných robotických ortéz, které hýbou trupem tak, aby dokázal danou činnost provést. K dosažení cíle se u hry neurofyziologicky zapojí úplně jiné struktury a části mozku,“ vysvětluje princip terapie na lokomatu Mgr. Zdeněk Guřan, vedoucí fyzioterapeut Kliniky léčebné rehabilitace FNO.

{gallery}novinkytz/lokomat-otevreni{/gallery}

Přístroj, který je umístěn v lůžkové části kliniky rehabilitace, je momentálně k dispozici hospitalizovaných pacientům, do budoucna však bude možné jej využít i při rehabilitaci pacientů v rámci ambulantního programu. Stejně tak je v plánu dokoupit další příslušenství, aby bylo možné na lokomatu ošetřovat i dětské pacienty. „Robotická rehabilitace začíná v našem oboru dominovat. A naše klinika je toho jasným důkazem,“ konstatuje doktorka Chmelová a dodává, že několika robotickými rehabilitačními přístroji již na oddělení disponují. „Například k rehabilitaci horních končetin používáme ArmeoSpring od stejné společnosti jako lokomat, který je taktéž určen pro široké spektrum diagnóz a taktéž je založen na činnostech herního typu. A rozhodně se nejedná o jediný robotický exemplář, a to jak v současné době, tak do budoucna,“ uzavírá MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA.


×
PředchozíDalší
Načítání