09.08.2017

FNO přijala 45 absolventů lékařských fakult

Fakultní nemocnice Ostrava letos přijala 45 absolventů lékařských fakult

 

Fakultní nemocnice Ostrava začátkem léta přijala 45 absolventů lékařských fakult, více než čtvrtina – plných čtrnáct – přitom je z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Jedenáct nově přijatých mladých lékařů pak studovalo na Univerzitě Palackého v Olomouci, sedm na Masarykově univerzitě v Brně a tři absolvovali 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jeden absolvent je z lékařské fakulty v Hradci Králové a devět přišlo ze slovenských univerzit, konkrétně z Bratislavy, Martina a Košic.

„Fakultní nemocnice Ostrava zaměstnává více než 3 270 lidí, mezi nimiž je zhruba 530 lékařů. Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu s obrovským potenciálem jak na poli profesním, tak na poli vědy a výzkumu. Ale i přes všechna pozitiva, která poskytujeme nejen v oblasti osobního i profesního rozvoje, se i my potýkáme – tak jako zbytek republiky i Evropy – s nedostatkem kvalifikovaných a profesně zdatných zaměstnanců. Obecně prostě platí, že zdravotníci jsou vysoce poptávanou profesí. I proto nás příliv nových, mladých lékařů těší," konstatuje Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, náměstkyně ředitele pro personalistiku s tím, že situace se každoročně mírně mění právě v průběhu června, července a srpna, kdy se na trhu práce objevují čerství absolventi lékařských fakult. „Naše nemocnice má štěstí v podobě symbiózy s nedávno vzniklou Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Její absolventi jsou pro nás cenní i kvůli tomu, že ve Fakultní nemocnici Ostrava měli praxi, znají zdejší prostředí a naopak vedení klinik si už během studia mohlo udělat představu o jejich schopnostech a přístupu k povinnostem. Výhodou je i to, že máme akreditovány obory a vzdělávací programy nezbytné pro získání atestace, takže se tito mladí lidé nemusejí po nástupu vzdalovat ze své mateřské organizace, aby si rozšířili vzdělání," akcentuje Ing. Tomanová.

Mladí lékaři dostali ve FNO příležitost na dvaceti pracovištích. „Po pěti absolventech přijaly klinika hematoonkologie, gynekologicko-porodnická klinika a klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, čtyři nastoupili na oddělení kardiovaskulární a zájem o ně projevily i oční klinika, klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a další," doplňuje Ing. Tomáš Oborný, MBA, tiskový mluvčí FNO, jenž podle zkušeností z předchozích let usuzuje, že většina z přijatých absolventů zakotví v nemocnici na dlouhou dobu. „Více než čtyři desítky přijatých mladých lékařů sice v poměru ke stávajícím více než pěti stovkám jejich erudovaných kolegů vypadají jako velké číslo, ale je třeba si uvědomit, že postupně dochází nejen ke generační obměně. Kromě toho, že řada lékařů odchází do starobního důchodu, musíme počítat i s odchody na mateřskou dovolenou, případně někteří lékaři odjíždějí na dlouhodobé zahraniční stáže nebo o ně díky jejich odborným kvalitám v naší nemocnici projeví zájem jiná pracoviště."


×
PředchozíDalší
Načítání