12.07.2019

FNO má první certifikované cerebrovaskulární centrum v České republice

Komplexní cerebrovaskulární centrum FNO získalo jako první pracoviště v republice a teprve čtvrté v Evropě statut certifikovaného centra pro mozkovou příhodu udělovaný Evropskou organizací pro mozkovou příhodu (ESO). Toto prestižní osvědčení je nejvyšším stupněm certifikace, který může ESO udělit.

„Získání certifikátu je pro naše centrum, a potažmo i celou nemocnici, obrovským úspěchem. Prokazuje, že kvalita péče, již u nás poskytujeme, je tou nejvyšší možnou a že je srovnatelná se špičkovými centry nejen v Evropě, ale i v celém světě,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky FNO a koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO. „V celé republice je podobných pracovišť celkem čtrnáct, my jsme ale zatím jediným certifikovaným a teprve čtvrtým s certifikací v celé Evropě! Na to jsme skutečně pyšní,“ dodává docent Bar.

Komplexní cerebrovaskulární centrum FNO zajišťuje nepřetržitou, vysoce specializovanou péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním, zejména s ischemickou a krvácivou cévní mozkovou příhodou, a to pro spádovou oblast celého Moravskoslezského kraje a přilehlých oblastí Zlínského kraje. Ročně centrum hospitalizuje přibližně 900 pacientů s akutním onemocněním mozku, dalších 200 je hospitalizováno z plánovaných diagnostických a terapeutických důvodů. Součástí pracoviště je také ambulantní péče, kde je každoročně prováděno zhruba 2 tisíce klinických nebo přístrojových ošetření.

{gallery}novinkytz/cerebrovaskularni{/gallery}

Základním pilířem centra je Neurologická klinika, do struktury ovšem patří také Neurochirurgická klinika, Ústav radiodiagnostický, Klinika léčebné rehabilitace, Oddělení centrálního příjmu, pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie. Dále s námi spolupracují například Interní klinika, Kardiovaskulární oddělení, oddělení klinických logopedů či odbor sociální práce,“ nastiňuje působení centra MUDr. Martin Roubec, Ph.D., staniční lékař iktové jednotky a zástupce koordinátora pro neurologii, internu a kardiologii, biochemii a hematologii z Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO.

Lékaři z centra museli doložit zhruba sto různých dokumentů a podkladů, které komise pro certifikaci posuzovala. Celý proces trval od zažádání až po získání osvědčení šest měsíců

„Získání certifikátu je kromě výše zmíněného také pozvánkou mezi špičková evropská i světová centra. Kromě jiného nám umožňuje výměnu zkušeností s lékaři z těch nejprestižnějších pracovišť, což povede k dalšímu zvyšování kvality námi poskytované péče,“ zmiňuje další z výhod certifikace přednosta Neurologické kliniky FNO docent Bar a dodává, že díky zmíněnému osvědčení si mohou být pacienti Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO jisti, že jim bude poskytnuta nejlepší možná péče na světové úrovni.



×
PředchozíDalší
Načítání