13.01.2016

FNO investuje do svých zaměstnanců

Jak se bránit útoku pacienta v sanitce, i to se zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava naučili v kurzu sebeobrany

Ve Fakultní nemocnici Ostrava vyvrcholil v polovině prosince loňského roku kurz profesní sebeobrany, která má personál naučit, jak jednat v kritických chvílích a předcházet případným nepříjemnostem. Kurzu, jehož lektory byli například Mario Bortoli, dlouholetý reprezentant republiky v karate, a Marcel Frenštatský, reprezentant republiky v judu, se účastnjilo zhruba 80 zaměstnanců nemocnice. Jsou mezi nimi například řidiči sanitek, sestry z nejrůznějších oddělení, laborantky a další profese.

„Zdravotníci se stále více setkávají s útoky ze strany pacientů a klientů, a to nejen s ataky slovními, ale i fyzickými," říká Tomáš Oborný, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava. „Zájemci se proto v kurzu sebeobrany mimo jiné učili, jak útoku předcházet, procvičovali sebeobranu v konkrétním prostoru, dejme tomu v sanitce, ordinaci nebo kanceláři, nebo užití speciálních technik proti agresivním a zároveň fyzicky znevýhodněným osobám, tedy seniorům, dětem nebo těhotným ženám."

Jedním z frekventantů kurzu byla Olga Michnová, vedoucí laborantka Ústavu laboratorní diagnostiky FNO. „Kurz sebeobrany považuji za skvělý benefit a rozhodně jeho absolvování doporučím i dalším kolegyním," říká žena, jež se zprvu obávala, že nebude zvládat to, co trénovaní lektoři. „Ale ukázali nám, že existují naprosto jednoduché chvaty, které vycházejí z přirozeného pohybu, a člověk si ani neuvědomí, že je umí. Naučili nás malé finty, které nás ovšem posunuly o kus dál. A také už víme, že se nemáme bát a musíme se nebezpečí umět postavit čelem. Rozhodně se teď cítím jistější nejen na noční službě, ale také cestou z práce domů."

Tomáš Oborný upozorňuje, že nejde o ojedinělou vzdělávací aktivitu na půdě Fakultní nemocnice Ostrava. Naopak, spektrum nabídky je široké, od jazykových kurzů přes specializační vzdělávání až po zmíněnou sebeobranu. „Loni se vzdělávacích aktivit v naší nemocnici zúčastnilo více než 3 300 zaměstnanců. To znamená, že v průměru téměř každý zaměstnanec absolvoval minimálně jedno školení," pokračuje. „Sami ročně pořádáme téměř 200 kurzů různého zaměření, například povinná a technická školení, semináře orientované na měkké dovednosti nebo kurzy angličtiny pro vedoucí zaměstnance. Těch se zúčastnilo více než sto lidí. Věříme, že pro zaměstnance je tato výuka přínosná, a že tento benefit ocení," konstatuje Oborný a dodává, že při speciálně zaměřených kurzech nemocnice spolupracuje s odborníky v dané oblasti, případně se vzdělávacími institucemi. „K takovým speciálním vzdělávacím projektům patřil například kurz znakového jazyka pro zdravotníky, který jim měl pomoci zvládnout komunikaci s neslyšícími pacienty. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou pořádáme kurz biostatistiky, který ocení zejména zaměstnanci provádějící různá měření či výzkumy. V oblasti měkkých dovedností se snažíme zaměřit na zvládání stresových situací, prevenci syndromu vyhoření a nekonfliktní komunikaci, kdy preferujeme interaktivní a záživnou formu vedení seminářů pouze s minimem teorie."

Fakultní nemocnice Ostrava v roce 2014 investovala do vzdělávání a odborného rozvoje svých zaměstnanců zhruba 17,5 milionu korun, v loňském roce se tato částka pohybovala přibližně kolem 19 milionů korun. „Nejvíce finančních prostředků vynaložíme na zabezpečování specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků, teoretické i praktické kurzy a stáže, ke kterým nemáme udělenu akreditaci. Využíváme také podporu z Norských fondů. A jsme připraveni reagovat na vyhlášené výzvy i v novém programovacím období, kde bychom se rádi zaměřili na vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, cizích jazyků a tak dále. Naším cílem je uvést do praxe individuální vzdělávací plány, díky nimž bude zabezpečen optimální počet personálu s požadovaným vzděláním odpovídajícím strategickým záměrům nemocnice," uzavírá Tomáš Oborný.


×
PředchozíDalší
Načítání