11.09.2019

FN Ostrava se připojila k celosvětové kampani s názvem Nursing Now

Posílit prestiž sester ve společnosti, připomenout nepostradatelnost a nenahraditelnost této profese. To jsou základní body celosvětové kampaně, která vyvrcholí v roce 2020, u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale, která je považována za zakladatelku ošetřovatelství. K této kampani se aktivně připojí také Fakultní nemocnice v Ostravě.

„Přestože roste počet mužů, kteří do této profese vstupují, sestra je jedno z nejvíce feminizujících povolání. Má mít vysokou schopnost empatie, ale na druhé straně musí být fyzicky zdatná a zároveň ovládat moderní zdravotnické přístroje. V neposlední řadě by se měla zapojit do vzdělávání i vědeckého výzkumu v oblasti ošetřovatelství“, připomněla náročnost profese sestry PhDr. Andrea Polanská, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči FNO.

Fakultní nemocnice Ostrava kampaň naplní několika způsoby. Například v mobilních ambulancích, kde sestry budou prezentovat svou profesi mimo nemocnici. Zavítají mezi lidi do nákupních center a také na kulturní akce. Veřejnost tak bude moci zjistit, jak široké spektrum práce musí sestra zvládnout, aby byl pacient spokojený a hlavně správně léčený.

{gallery}novinkytz/nursing-now{/gallery}

Žáci 8. a 9. tříd základních škol se budou moci osobně setkat se zdravotníky na vybraných vysoce specializovaných  pracovištích FN Ostrava. „Smyslem těchto exkurzí je samozřejmě ukázat rozsah profese těmto mladým lidem, kteří se rozhodují, jakou střední školu by chtěli vystudovat. A musím říct, že první reakce jsou ze strany základních škol velmi pozitivní“, nastínila další z forem podpory kampaně Nursing Now PhDr. Andrea Polanská. Ona osobně pak navštíví všechny střední, vyšší odborné i vysoké školy v kraji, kde studují budoucí praktické a všeobecné sestry.

„Ve FN Ostrava prezentujeme práci klinik i prostřednictvím reportáží, které naši pacienti i návštěvníci mohou vidět na obrazovkách televizorů v čekárnách i na odděleních. V brzké době představíme i naše vysoce specializované obory, které by se bez erudovaných, a ve většině případů vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků, nemohly dále rozvíjet“, nastínila náměstkyně Polanská další z akcí, které by měly dokázat, že bez sester se dobrá medicína  dělat nedá. Letošní rok pak uzavře už tradiční anketa o nejlepší zaměstnance FN Ostrava, kde vedení nemocnice veřejně ocení práci zdravotníků.


×
PředchozíDalší
Načítání