03.05.2024

FN Ostrava otevřela dva nové sály pro léčbu srdečních arytmií

Dva zcela nové zákrokové arytmologické sály rozšíří poskytovanou péči Oddělení kardiovaskulárního Interní a kardiologické kliniky FNO a LF OU. Technologií vestavby se je podařilo vybudovat v prostorách centrálního komplementu. Stavba samotná stála 71,6 mil. korun, zdravotnická technika dalších 160,5 mil. korun. 

Vznik dvou zcela nových sálů nejen významně zvýší komfort pro pacienty i zdravotníky, ale umožní také navýšení počtu výkonů. „Zkrátíme čekací dobu, protože denně budeme schopni ošetřit až 15 pacientů, a zároveň budeme moci provádět výkony, které jsou časově náročnější,“ popisuje přednosti nově vzniklého pracoviště MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář Oddělení kardiovaskulárního uvedené kliniky. A vyjmenovává výkony, které se zde budou provádět: „Bude to tradiční ablační léčba arytmií pomocí radiofrekvenční energie, ale nově hlavně ablace pulsním polem, což je metoda rychlejší a účinnější, co se týče udržení pravidelného srdečního rytmu.“ Dále se zde budou provádět implantace běžných kardiostimulátorů pacientům, kteří mají příliš pomalý srdeční rytmus, a speciálních kardiostimulátorů pro pacienty se srdeční slabostí. Provádět se zde budou i implantace defibrilátorů lidem ohroženým zhoubnými arytmiemi a náhlou smrtí.

Tým nových arytmosálů tvoří 5 lékařů a 8 sester. „Všechny mají specializaci pro tuto práci. S pacientem budou od jeho průchodu filtrem, přes přípravu před výkonem, včetně asistence, a minimálně 2 hodiny po něm. Logistiku objednávání, edukaci a péči o pacienta po výkonu, bude provádět sestra „koordinátorka“,“ připomíná Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Oddělení kardiovaskulárního.

Nové sály si přišel prohlédnout také 33letý Kuba Matt. Aktivní sportovec v průběhu roku 2023 několikrát ztratil vědomí. „Absolvoval jsem řadu vyšetření. Až kardiologové ve fakultní nemocnici odhalili, že mám výpadky srdeční činnosti. Následně jsem 11. prosince podstoupil kardioneuroablaci. A zanedlouho po tomto výkonu jsem se vrátil k aktivnímu způsobu života, na který jsem byl zvyklý. Teď se cítím skvěle!

 „Kardiovaskulární oddělení získalo vybudováním nových sálů pracoviště, odpovídající vysokému standardu výkonů, které naši kardiologové provádějí,“ řekl u příležitosti slavnostního otevření arytmosálů ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.  

Veřejná zakázka projektu "Vybudování 2 arytmologických sálů (stavba a zdravotnická technika včetně systému pro intervence) a doplnění diagnostické zobrazovací techniky", reg. č. CZ. 06.6. 127/0. 0/0.0/21_121/0016312 " byla realizována v rámci výzvy č. 98 "REACT EU" a financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Angiografický komplet je v tom nejvyšším standardu, který je aktuálně na trhu k dispozici,“ doplnil RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D., náměstek ředitele pro centrální nákup.

*Radiofrekvenční ablace dokáže v místě, které se podílí na vzniku arytmií, pozměnit vlivem tepla (kolem 48 st. C) elektrické vlastnosti srdeční tkáně tak, že arytmie nevznikají. 

**Ablace fibrilace síní pulsním polem spočívá v aplikaci krátkých sekvencí intenzivního elektrického pole směrem ke srdeční svalovině.

×
PředchozíDalší
Načítání