21.12.2023

FN Ostrava má dva nové profesory a tři nově jmenované docenty

Titul profesor převzali z rukou prezidenta republiky dva dlouholetí lékaři Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Radim Lipina, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FN Ostrava a LF OU a MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA, zástupce přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU. A další tři lékaři FN Ostrava získali akademický titul docent.

Oba nově jmenovaní profesoři spojili s FN Ostrava celou svoji profesní kariéru. Profesor Lipina nastoupil na Neurochirurgickou kliniku v roce 1995, po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednostou byl jmenován v roce 2015. Specializuje se mimo jiné na léčbu kraniostenózy, tedy deformace lebky dítěte, k níž dochází z důvodu předčasného srůstu lebečních švů. Jako první v republice provedl například endoskopickou operaci této tvarové abnormity, s následným využitím speciální ortézy. Profesor Zeleník přišel na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v roce 2002, po ukončení studia všeobecného lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Nyní je zástupcem přednosty této kliniky pro vědu a vzdělávání. Je mimo jiné členem týmu Centra kochleárních implantací, jeho specializací je otoneurologie. Oba nově jmenovaní profesoři působí dlouhodobě na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Na zmíněných klinikách působí rovněž i dva ze tří nově jmenovaných docentů. MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA, je primářem Neurochirurgické kliniky, MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA, je primářem Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Třetí z nových docentů - MUDr. Jiří Plášek, Ph.D. působí na Kardiovaskulárním oddělení Interní a kardiologické kliniky.

V průběhu letošního roku obdrželi titul docent také MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., primářka Oddělení klinické farmakologie a MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kliniky hematoonkologie.

Všem kolegům k dosažení akademických titulů upřímně blahopřeji. Jsou vzorem hodným následování pro ostatní a je to také další potvrzení toho, že naše nemocnice je nejen špičkovým zdravotnickým zařízením, ale zároveň i místem, kde roste zájem lékařů o rozvoj vědy a výzkumu,“ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava. 


×
PředchozíDalší
Načítání