15.12.2023

Centrum kochleárních implantací FN Ostrava oslavilo 10 let

Před 10 lety začalo ve FN Ostrava fungovat Centrum kochleárních implantací Ostrava (CKIO), které je součástí Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pracoviště v současnosti operuje děti s těžkou sluchovou vadou a také dospělé pacienty, kteří ohluchli. Významné jubileum oslavilo centrum v rámci tradičního předvánočního semináře, který zpestřili svým tanečním vystoupením žáci Základní a mateřské školy pro sluchově postižené a vady řeči v Ostravě-Porubě, s níž CKIO úzce spolupracuje.

Kochleární implantát dokáže nahradit funkci vnitřního ucha. Při operaci se do hlemýždě zavádí svazek elektrod, který nahrazuje vláskové buňky. Zařízení přímo vydává impulzy, které jsou dále vedeny do sluchových center v mozkové kůře.

První takový výkon ve FN Ostrava podstoupila v říjnu 2013 Emilie Poštulková. Tehdy jí bylo 14 měsíců. Na seminář, který připomněl 10 let existence CKIO, dorazila v doprovodu své maminky a sestry. „Emilka dnes bez omezení chodí do normální základní školy. Za těch 10 let udělala velké pokroky. Vzpomínám si, že bylo těžké první nastavování implantátu. Nevěděli jsme, jestli slyší anebo ne. S každým dalším nastavováním se to ale zlepšovalo. Dnes je naše dítě zapojené do normálního života a jsme za to neskutečně rádi,“ popisuje Emiliina maminka Veronika Poštulková.

Přelomovou operaci před deseti lety provedl přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA. CKIO, které vede, letos provedlo 40 takových operací. A to nejen u dětských pacientů, ale i u dospělých. „Cílem programu je, abychom operaci nabídli všem dětem a dospělým se sluchovou vadou, kterým ke kompenzaci a komunikaci nestačí sluchadlo. Zavedli jsme screening sluchu, který se provádí v porodnici a nedoslýchavost jsme díky tomu schopni detekovat ve velmi raném věku. Dává to předpoklad, že se dětští pacienti budou vyvíjet normálně, pokud implantát dostanou včas, a to mezi prvním a druhým rokem. Učí se tedy normálně mluvit a po roce, po dvou nejde poznat, že nějaký implantát vůbec mají,“ uvádí profesor Komínek.

Před deseti lety CKIO FN Ostrava bylo po Praze druhým pracovištěm, které začalo implantovat dětské pacienty. A to zprvu jen děti, které měly postižený pouze sluch. „Dnes dokážeme operovat i děti s kombinovanými vadami. A nejen je. Posun v indikacích je důležitý i pro dospělé. V minulosti by řada z nich na implantát nedosáhla. Dnes už to ale možné je. Dokážeme jim vrátit sluch a oni jsou pak schopni fungovat v normální společnosti,“ říká zástupce přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro vědu a vzdělávání, prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA.

Samotný operační výkon je pro kompenzaci sluchové vady klíčový, velice důležitá je ale i následná péče. S dětmi pracuje zejména logoped a kliničtí inženýři, podstatná je ale i role rodiny. Zevní část implantátu, tzv. procesor, se navíc musí pravidelně nastavovat. „Je to stejně důležitý moment jako operace. Tou to všechno teprve začíná. Pacient se učí vnímat zvuky a procesory se opakovaně musí nastavovat tak, aby byl poslech kvalitní a příjemný. Jedná se o běh na dlouhou trať, někdy i na roky,“ vysvětluje MUDr. Radana Walderová, vedoucí pedoaudiologického centra z CKIO.


×
PředchozíDalší
Načítání