21.06.2013

FN Ostrava má biobanku

Moravskoslezský kraj má svou první biobanku

Ve čtvrtek 20. června 2013 bude ve Fakultní nemocnici Ostrava otevřena historicky první biobanka v Moravskoslezském kraji a jedna z mála v republice. Biobanka, která slouží k dlouhodobému uskladňování vzorků biologického materiálu pacientů (např. krev, plazma, sérum, sliny atd.), je společným projektem Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jenž výrazně přispěje k rozvoji výzkumu nejen v medicínské oblasti.

„Na vytvoření pracoviště, které nese název Výzkumná laboratoř s biobankou, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, navazuje již v začátku několik výzkumných projektů z oblasti hematologie a hematoonkologie,“ zdůrazňuje MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. „Díky vzniku biobanky máme možnost začlenit se i do mezinárodních projektů. Systematická archivace biologického materiálu je jedním ze základních kamenů aplikovaného výzkumu. Jen velmi zjednodušeně si představme, že výzkumník má jasný výzkumný signál, že nějaká látka v krvi nemocného je důležitá například pro přežití při určitém typu léčby nádoru. A vy máte v bance vzorky od 300 nemocných léčených tímto typem léčby s dlouhodobým přežitím. Potvrzení či vyvracení významu látky pro přežití se stává otázkou několika týdnů. Pokud však vzorky nemáte, musíte čekat několik let. Aplikací je řada,“ doplnil ředitel Němeček. Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava, k tomu dodává: „Věříme, že zásadní význam archivace biologického materiálu pro výzkum brzy docení i další pracoviště FN Ostrava a LF OU. Služby biobanky budeme nabízet všem zájemcům až do vyčerpání kapacity biobanky. Dlouhodobé udržení biobanky a kritický počet výzkumných vzorků pro výzkum zvyšují vědecko-výzkumný potenciál každého pracoviště. S tím souvisí i možnost získání finančních prostředků ve formě grantů. Jasným cílem je systematický rozvoj vědy a výzkumu nejen ve fakultní nemocnici, ale i na území celého regionu. Velké poděkování za zásadní podporu při realizaci biobanky patří vedení Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity.

Postupně bude vytvořena síť, která by v rámci biobankovnictví centralizovala vzorky s určitými typy krevních onemocnění pacientů zdravotnických zařízení v regionu nejméně Moravskoslezského kraje. Profesor Hájek předpokládá, že biobanky na území republiky a Evropy spolu budou komunikovat, což znásobí jejich potenciál a umožní výzkumníkům pracovat s větším množstvím vzorků. Zdůrazňuje také, že provoz biobanky není příliš náročný, ale zároveň není zadarmo. Roční náklady menší biobanky se pohybují kolem 400 až 500 tisíc korun. „Přestože plánujeme sebefinancování prostřednictvím grantů, doufáme, že na provozu biobank se v budoucnu bude finančně podílet stát. Tak je tomu i v zemích EU, které si uvědomují, jak důležité pro další výzkum a vývoj je mít dostatek biologického materiálu,“ konstatuje profesor Hájek a pokračuje: „Aktuálně máme nejméně tři konkrétní programy, které využívají službu biobanky a pro které máme grantovou podporu. Jde o projekt amyloidóza, projekt heparinem indukované trombocytopenie (HIT) a projekt klinických studií organizovaných European Myeloma Network. V rámci dalšího evropského projektu Optatio pomáháme naplňovat dílčí cíle ve spolupráci s brněnskou biobankou. Z možných nabídek na využití biobanky jiným pracovištěm vidím jako nejreálnější rozpracovanou možnost spolupráce u glioblastomu s kolegy z Neurochirurgické kliniky FNO. Mělo by jít o národní projekt, do něhož se mohou začlenit pouze pracoviště, která mají k dispozici biobanku,“ vysvětluje přednosta Kliniky hematoonkologie FNO a dodává, že další zájemci o spolupráci jsou vítáni. A nemusí jít vždy jen výhradně o oblast medicíny. Potenciál biobanky lze využít nejen v medicíně, ale také například v oblasti životního prostředí, k řešení toxikologické problematiky nebo ke zpracovávání dlouhodobých vývojových a epidemiologických studií.

„Vznik biobanky, která je spolehlivým úložištěm biologického materiálu, k němuž se lze kdykoliv vracet, dává lékařům i vědcům doslova potravu pro výzkumné projekty aplikovaného výzkumu. O činnosti a organizaci biobanky a především o praktických možnostech využití biobanky chceme odborníky informovat na semináři, který proběhne po slavnostním otevření tohoto unikátního pracoviště,“ uzavírá profesor Hájek.

 


×
PředchozíDalší
Načítání