25.06.2024

FN Ostrava dokončila rozsáhlou rekonstrukci Lůžkového bloku

Celkem 483 milionů korun stála rekonstrukce Pavilonu L, neboli Lůžkového bloku, která byla ve FN Ostrava dokončena v polovině června. Jedna z nejvyšších budov nemocničního areálu má díky tomu novou vzduchotechniku, zateplenou fasádu i střechu a kompletně vyměněná okna. Z převážné části byla stavba financována z evropských a českých dotací, zbytek zaplatila nemocnice z vlastních zdrojů.

Lůžkový blok měří 46 metrů od terénu, má 12 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Postavený byl v říjnu 1994. Po 30 letech už ale objekt neodpovídal požadavkům na ekonomicky úsporný provoz. Hlavním cílem stavebních prací, které začaly na podzim 2022 a skončily letos v červnu, tak bylo snížit energetickou náročnost budovy.

Rekonstrukce exteriéru Pavilonu L začala na konci října 2022 a na starosti ji mělo sdružení firem OHLA ŽS a. s. a BDSTAV MORAVA s.r.o. Tato část oprav vyšla na 224 milionů korun a zahrnovala zateplení střechy, „obálky“ celé budovy a také výměnu více než 500 oken. Největším zásahem do podoby objektu bylo odstranění 340 balkonů. Každý z nich vážil okolo 4 tun. „Na severní straně se u některých balkonů váha pohybovala dokonce okolo 8,5 tuny. Odřezávaly se speciálními diamantovými kotouči o průměru 1,2 metru. Byla to nejsložitější část rekonstrukce exteriéru,“ přiznává zástupce stavbyvedoucího firem OHLA ŽS a BDSTAV MORAVA Igor Sloboda.

Rekonstrukce interiéru, kterou prováděla společnost Metrostav DIZ s.r.o., byla zahájena v únoru 2023 a stála 259 milionů korun. Především šlo o zajištění chlazení lůžkových pokojů a většiny ostatních místností pomocí aktivních indukčních jednotek s přívodem čerstvého, teplotně a vlhkostně upraveného, vzduchu. Z toho důvodu bylo v rámci budovy také nutno nainstalovat nový systém vzduchotechniky. „Původně měl u lůžkového bloku vzniknout otvor v nasávací komoře jako transportní trasa vzduchotechnických jednotek do strojovny ve druhém podzemním podlaží. Projekt jsme ale změnili a zařízení rozložili na menší segmenty, které jsme do Lůžkového bloku přesunuli bez větších stavebních zásahů,“ uvádí vedoucí projektu rekonstrukce vnitřních prostor Ing. Milan Válek z Metrostavu DIZ.“

Mimořádně náročná byla při rekonstrukci logistika stěhování zdravotnických oddělení. Stavební práce totiž probíhaly za provozu a v jednu chvíli mohla být uzavřena vždy jen třetina tří pater. „Nejsložitější bylo vše skloubit s provozem. Přesuny oddělení, pacientů, personálu, odstávky zařízení, doprava materiálů. Chtěl bych moc poděkovat všem zainteresovaným za spolupráci, hlavně pak zdravotníkům za součinnost a trpělivost. Doufám, že jim všechna vylepšení vynahradí přestálou nepohodu,“ říká náměstek ředitele FN Ostrava pro techniku a provoz Ing. Marek Veselý.

Lůžkový blok je další novou nebo zrekonstruovanou stavbou v nemocničním areálu. V poslední době se podařilo například otevřít nový Pavilon X Oddělení psychiatrického, JIP Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie, arytmologické sály na Oddělení kardiovaskulárním nebo dvě stanice pro anesteziologicko-resuscitační intenzivní péči. „Nesmírně si cením a vážím úsilí všech lidí, kteří se od začátku na budování nemocnice podíleli. Odvedli obrovský kus práce. My v tom musíme pokračovat. Aktuálně máme rozpracovanou rekonstrukci centrální kuchyně a jídelen, před dokončením je instalace nového robotického ozařovače CyberKnife v úplně novém objektu,“ dodává ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.  

Podívejte se i na videoreportáž o historii a současnosti Lůžkového bloku: https://youtu.be/GEC8Of2-WL8.


×
PředchozíDalší
Načítání