13.12.2016

Fakultní nemocnice Ostrava se zabývá projektem zaměřeným na vztah epilepsie a poruch spánku u dětí

Jaký je vztah epilepsie a poruch spánku u dětí, jaký má epilepsie vliv na kvalitu života dětí a jejich kognitivní funkce? Tyto otázky řeší projekt, jímž se ve Fakultní nemocnici Ostrava zabývají odborníci oddělení dětské neurologie, a který statutární město Ostrava podpořilo ze svého rozpočtu částkou 907 500 korun. Ze zdrojů fakultní nemocnice bylo na projekt vyčleněno zhruba 600 tisíc korun.

 

„Podstatou projektu s názvem Epilepsie v dětském věku a poruchy spánku – vzájemné vztahy, vliv na kvalitu života a kognitivní funkce je zkoumání spánku u dětí s epilepsií. Týká se dětí ve věku od 6 do18 let, které mají takzvanou idiopatickou (nově genetickou) formu epilepsie," upřesňuje MUDr. Vilém Novák, zástupce primáře oddělení dětské neurologie FNO, a podotýká, že význam projektu spočívá kromě jiného i v tom, že zmíněná problematika vztahu epilepsie a poruch spánku je u dětských pacientů prozkoumána méně. „Propojení spánku a epilepsie je přitom významné, protože oba tyto stavy se týkají jednoho orgánu – mozku. „Poruchy spánku zvýrazňují a provokují záchvaty a naopak záchvaty a epileptická aktivita mozku narušuje spánek" doplňuje.

V současné době léčí odborníci oddělení dětské neurologie FNO zhruba 1000 dětí s diagnózou různých forem epilepsie a asi 250 dětí s poruchami spánku (týdně je prováděno zhruba pět rutinních vyšetření). Vědeckou částí zmíněného projektu by mělo projít 40 z nich. Neinvazivní vyšetření je prováděno pomocí nejmodernějšího typu polysomnografického přístroje Grael, který byl díky finanční podpoře ze strany města pořízen v začátku listopadu letošního roku. „Vzhledem k jeho ceně ve výši 1,5 milionu korun šlo o největší investici projektu," konstatuje MUDr. Novák s tím, že oddělení sice mělo k dispozici kvalitní polysomnografy, ty však vzhledem ke svým parametrům jsou vhodnější pro rutinní vyšetření, méně pro vědeckou činnost. „Grael však nechceme používat jen k bádání, ale také v rutinní medicíně, aby byl co nejlépe využit. Ostatně to odpovídá i požadavku města na dlouhodobou udržitelnost projektu," pokračuje zástupce primáře oddělení dětské neurologie FNO a připomíná, že zanedbatelné není ani propojení se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, která na projektu rovněž participuje. „Jde o významné pracoviště, jehož aktivity v publikační akademické sféře pro nás mohou být velmi přínosné," přibližuje MUDr. Novák přednosti spolupráce s jinými renomovanými odborníky na projektu, který jeho realizátoři interně nazvali Seléné. „Jde o řeckou bohyni Měsíce. Staří Řekové věřili, že epilepsii si člověk způsobí, když ji urazí. Seléné tedy mytologicky spojuje epilepsii a spánek, protože spánek je spojen s nocí a Měsíc je symbolem noci," vysvětluje poetické přízvisko projektu, jehož prostřednictvím se odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava budou hledat odpověď na otázku,pacienti s epilepsií mají narušený spánek. „Výsledky bychom měli mít k dispozici ve druhé polovině příštího roku," uzavírá MUDr. Novák, který vysoce hodnotí perfektní zázemí fakultní nemocnice, díky němuž se podařilo projekt zrealizovat. „Obrovský podíl na tom má RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D., z útvaru náměstka ředitele pro vědu a výzkum, s dokumentací nám výrazně pomohlo ekonomické oddělení nemocnice," oceňuje MUDr. Vilém Novák.

„Oddělení dětské neurologie je jediným lůžkovým zařízením v oboru v Moravskoslezském kraji a přilehlém okolí. Zabýváme se diagnostikou a léčbou neurologicky nemocných dětí od novorozeneckého věku až do 19 let pacienta, v ambulantní složce u řady pacientů pokračuje léčba i v dospělém věku," přibližuje činnost oddělení jeho primářka MUDr. Hana Medřická s tím, že kromě epilepsie a jiných záchvatových onemocnění jsou zdejšími odborníky diagnostikováni a léčeni dětští pacienti s poruchami spánku, bolestmi hlavy nebo s neurovývojovými onemocněními, neuroonkologičtí pacienti a další. „Mezi našimi pacienty jsou například i děti po cévních mozkových příhodách. Ty totiž rozhodně nejsou onemocněním pouze dospělých pacientů, jak se veřejnost často mylně domnívá," uzavírá MUDr. Hana Medřická.


×
PředchozíDalší
Načítání