20.01.2016

Edukační centrum FNO

Fakultní nemocnice Ostrava otevírá moderní edukační centrum

 

Ve středu 20. ledna Fakultní nemocnice Ostrava slavnostně otevře své zcela nové moderní edukační centrum, které bude využíváno k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity i studentů VŠB-TUO.

Edukační centrum je navíc jako jedno z prvních v Evropě vybaveno plně automatizovanou unikátní technikou k přenosům z operačních sálů. Medici tak budou moci sledovat společně s přednášejícím nejen aktuálně probíhající operace, ale mohou se vracet i k operacím, které technika zaznamená například v průběhu noci.

„Úvahy o založení edukačního centra, které by nejen medikům, ale i budoucím záchranářům, fyzioterapeutům a rentgenovým laborantům umožnilo intenzivně se věnovat klinickým oborům, se objevily už v době založení Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Těší mě, že se to podařilo právě nyní, v čase nadcházejících pětadvacetin traumatologického centra. Praxe je pro studenty zdravotnických a lékařských oborů velmi důležitá," říká doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra FNO.

Projekt FN Ostrava – Edukační centrum Ostrava – rekonstrukce operačních sálů, výukových místností byl realizován v rámci Operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, reg. číslo projektu CZ.1.10/3.1.00/04.01502. Náklady na rekonstrukci operačních sálů a výukových místností i jejich vybavení činí více než 85 milionu korun.

Edukační centrum tvoří místnost v objektu Traumatologického centra FNO, která je určena k teoretické výuce, a dvě místnosti v Domově sester, kde bude probíhat i praktická výuka. „Primárně je vzdělávací centrum určeno studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity, ale chceme tyto prostory poskytnout také budoucím bioinženýrům a biomechanickým inženýrům studujícím na VŠB-TUO, kteří by měli využívat především místnosti pro praktickou výuku edukačního centra, jež jsou k tomu patřičně vybaveny," uvádí doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel FN Ostrava.

Medici využijí všechny místnosti. „V místnostech pro teoretickou výuku mají navíc možnost v přímém přenosu sledovat operace právě probíhající v našich nedávno modernizovaných operačních sálech. Díky tomu mohou své dotazy okamžitě konzultovat jak s přednášejícím, tak se samotným operatérem, jenž může popisovat průběh operačního výkonu, vysvětlovat, proč zvolil právě tento způsob, a odpovídat na dotazy studentů. Jsem si jistý, že tato forma výuky je mnohem přínosnější, než jen čtení knih a prohlížení obrázků. Navíc díky automatickému natáčení operací, což je světově unikátní technologie, si přednášející mohou následně vybrat z dokončené operace třeba jen určité sekvence," dodává docent Pleva.

Přenosová technika by mohla být v budoucnu využívána i k přenosu plánovaných operací v rámci lékařských sjezdů, kdy by odborníci mohli účastníkům sjezdu prakticky předvést speciální operace a zodpovědět případné dotazy přímo z operačního sálu. A není vyloučeno ani využívání edukačního centra pro nástavbové a postgraduální lékařské obory, případně se zde mohou vzdělávat studenti nově založeného Ústavu medicíny katastrof Ostravské univerzity, který je první v České republice.

Konkurenceschopnost a vyspělost země či regionu se měří kvalitou vzdělání, úrovní vědy a výzkumu. Moravskoslezský kraj proto každoročně „posílá" peníze na rozvoj výzkumných a vývojových aktivit v technických, přírodních, lékařských a společenských vědách a na podporu talentovaných studentů, absolventů a vědců. Mimochodem ostravská fakultní nemocnice letos od kraje získá 860 tisíc korun na výzkumný projekt v onkologii," uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák s tím, že jsou to miliony korun, které z kraje každoročně míří na přípravu vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí, a vytváření podmínek pro to, aby nejkvalitnější absolventi mohli úspěšně pokračovat ve svých profesních aktivitách a neodcházeli z tohoto kraje na jiná pracoviště. „Jsem přesvědčen o tom, že nové edukační centrum, které vzniklo v ostravské fakultní nemocnici, budou medikům z Lékařské fakulty Ostravské univerzity jejich kolegové z jiných fakult v Česku závidět. Jsem rád, že se povedl další krok, který potvrzuje, že ostravská fakultní nemocnice a lékařská fakulta - přes svoje mládí a velikost - definitivně patří mezi českou medicínskou špičku," dodal hejtman Miroslav Novák.


×
PředchozíDalší
Načítání