13.11.2015

Dekubity – mezinárodní den prevence dekubitů

Tým konzultantek pro hojení ran z Fakultní nemocnice Ostrava se připojí k Mezinárodnímu dni prevence dekubitů


Tým konzultantek pro hojení ran z Fakultní nemocnice Ostrava se ve středu 18. listopadu připojí k Mezinárodnímu dni prevence dekubitů. „Od 9 hodin budou mít zájemci možnost konzultovat s našimi odborníky problematiku prevence vzniku dekubitů," zve Ing. Tomáš Oborný, MBA, a dodává, že vždy v celou hodinu budou připraveny odborné ukázky správného polohování nechodícího pacienta. „Odpovídat na případné dotazy budou rovněž připraveni rehabilitační a nutriční odborníci. Správná poloha pacienta a upravená strava má totiž pro prevenci vzniku dekubitu zásadní význam." Akce bude probíhat v přízemí polikliniky a ukončena bude ve 12 hodin.

Tým konzultantek pro hojení ran funguje ve FNO více než patnáct let, v současnosti zde působí dvacet konzultantek z různých oborů. „Hojení ran je problematika napříč všemi obory, bez kvalitní mezioborové spolupráce a samozřejmě bez vědomostí a potřebných zkušeností by tým konzultantek pro hojení ran nemohl dosahovat tak skvělých výsledků," říká Mgr. Lenka Krupová, vrchní sestra Kožního oddělení, která je od roku 2012 koordinátorkou tohoto týmu. „Každá rána je specifická a je nutné k ní přistupovat individuálně. Nejde jen o primární poranění, operační rány, bércové vředy, ale také o dekubity, které jsou pro pacienty stejně nepříjemné. U každého pacienta, který přichází do nemocnice je stanoveno riziko vzniku dekubitů. K pacientům, kteří jsou zařazeni do rizikové skupiny, je pak přistupováno individuálně s důrazem na preventivní opatření, které má za cíl zabránit vzniku dekubitů. Zkušenosti, které postupně nabýváme, nám umožňují v mnoha případech předcházet vzniku mateřských dekubitů u nás v nemocnici."

S dekubity ovšem pacienti často přijíždějí už z domova. U starších lidí, což je nejrizikovější skupina, je problematičtější dekubitům předcházet. „Ale díky různým polohovacím pomůckám a využívaní léčebných prostředků podle nejnovějších trendů v hojení ran se nám to daří. Úspěchy jsme zaznamenaly i při snížení počtu dekubitů při několikahodinových operacích, kdy není možné člověka polohovat, " uzavírá Mgr. Krupová.


×
PředchozíDalší
Načítání