22.04.2016

Dar Nadace Naše dítě pro neonatologii

Dar Nadace Naše dítě putoval také na neonatologické oddělení FNO


Díky charitativnímu projektu 5 000 000 Kč pro dětský úsměv, který každoročně pořádá síť drogerií parfumerií Rossmann ve spolupráci s Nadací Naše dítě, přibyly na oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava dva nové přístroje v celkové hodnotě 1,17 milionu korun. Slavnostní předání daru se uskuteční 22. dubna přímo na zmíněném pracovišti.

„Loni se podařilo vybrat celkem 5 228 582 korun. Tyto peníze už pomáhají na potřebných místech," říká Mgr. Ivana Dvořáková z Nadace Naše dítě a dodává, že každoroční charitativní projekt se uskutečnil v září 2015 ve všech prodejnách Rossmann. „Zmíněný výtěžek navýšil finanční částku, kterou se v průběhu šesti ročníků podařilo vybrat, na celkovou hodnotu 36 028 148 korun," upozorňuje Mgr. Dvořáková s tím, že pro neonatologické oddělení FNO byl zakoupen monitor mozkové aktivity a nejnovější typ ventilátoru určeného k ventilaci převážně nezralých novorozenců.

„Monitor mozkových funkcí nám umožňuje neinvazivní hodnocení aktuálního stavu mozkové aktivity," přibližuje využití daru MUDr. Hana Burčková, zástupkyně primářky neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. „Používáme ho při řízené hypotermii novorozenců, která bývá indikována u resuscitovaných dětí narozených po 36. týdnu gestace. Úkolem hypotermie, při níž snížení tělesné teploty na 33,5 °C po dobu 72 hodin vede u donošeného novorozence k přechodu na bazální metabolismus, je záchrana nepoškozených mozkových buněk dítěte," pokračuje MUDr. Burčková. „Ventilátory využíváme k invazivní i neinvazivní ventilaci, u nezralých dětí přitom preferujeme objemově řízenou umělou plicní ventilaci, kterou potřebují zejména novorozenci s porodní váhou pod 1 500 gramů. Těch míváme ročně v péči zhruba 140, z tohoto počtu bývá přibližně 60 procent ventilováno."

Neonatologické oddělení je součástí jednoho z dvanácti perinatologických center v České republice. V průběhu roku toto oddělení zajišťuje péči o více než dva tisíce novorozenců narozených v perinatologickém centru FN Ostrava. Vedle donošených fyziologických novorozenců s dobrou poporodní adaptací jde také o zhruba 800 patologických (donošených i nedonošených) novorozenců s různým stupněm nestability základních životních funkcí, z toho přibližně 15 procent představují novorozenci s porodní váhou pod 1 500 gramů.

 


 

Nadace Naše dítě pomáhá od roku 1993 formou finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Nadace, která nepřijímá finanční prostředky od státu a je na něm proto zcela nezávislá, spolupracuje s řadou uznávaných mezinárodních organizací a podílí se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie.


×
PředchozíDalší
Načítání