07.03.2024

Cévní mozková příhoda postihuje i děti. Hned dva případy v jednom týdnu řešili lékaři FN Ostrava

Lékaři FN Ostrava diagnostikovali v průběhu jednoho týdne u dvou dětských pacientů cévní mozkovou příhodu (CMP), což není obvyklé. V obou případech se shodou okolností jednalo o osmileté chlapce. Krevní sraženiny jim odborníci odstranili intervenčním výkonem na angiolince a do postiženého místa zavedli výztuže. Díky vysoce specializovanému mezioborovému přístupu lékařů se podařilo oba chlapce zachránit a jsou bez vážných trvalých následků.

CMP v případě dětského a adolescentního věku patří mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí a následných přetrvávajících neurologických problémů. Postihuje zhruba 2 až 3 děti na 100 tisíc dětí. "Zejména v počátcích rozvoje mozkové příhody mohou být neurologické symptomy nevýrazné a podceněné. Mohou se projevovat ve změně chování, zhoršené artikulaci, v poruše rovnováhy a chůze. Vysoce varovným signálem je oslabení hybnosti končetin, porucha citlivosti, pokleslý koutek úst, asymetrie zornic, porucha vědomí, epileptický záchvat.  Rovněž náhlá bolest hlavy a zvracení mohou být projevem akutní CMP,“ říká primářka Oddělení dětské neurologie FN Ostrava MUDr. Hana Medřická, MBA.

Její slova potvrzuje i Lucie Krakovková, maminka Adama, u kterého se mozková příhoda objevila v období několika měsíců dokonce dvakrát. „Poprvé si stěžoval, že necítí levou ruku a levou nohu a přidalo se zvracení. Podruhé ho začala náhle bolet hlava, ale byl při vědomí, takže jsme na nic nečekali a volali rychlou, která ho rovnou vezla do fakultní nemocnice.“

Okamžitě mu bylo provedeno vyšetření na magnetické rezonanci, které prokázalo uzávěr mozkové tepny. Nález byl potvrzen CT vyšetřením a pacient byl ihned odeslán k intervenčnímu výkonu na pracoviště angiolinky, kde jsme provedli zprůchodnění mozkové tepny implantací cévní výztuže, tzv. stentu a obnovili průtok do mozkové tkáně,“ popisuje průběh intervenčního výkonu na angiolince doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., vedoucí lékař angiolinky Ústavu radiodiagnostického FNO a LF OU.

Další průběh léčby přibližuje MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D., primář Oddělení pediatrické resuscitační intenzivní péče Kliniky dětského lékařství FNO. „Díky rychlé diagnostice a provedené intervenci byl jeho stav po 4 dnech pobytu u nás takřka srovnatelný se stavem před příhodou a mohl být přeložen na Oddělení dětské neurologie naší nemocnice.“ Odtamtud byl zhruba po týdnu propuštěn domů, v září nastoupil do školy a o měsíc později absolvoval intenzivní lázeňskou léčbu v Sanatoriích Klimkovice. Užívá léky, které snižují rizika srážlivosti krve a stejně jako druhý dětský pacient zůstává v péči neurologické ambulance.

Lékaři zdůrazňují, že úspěšnost léčby je závislá na rychlosti, s jakou se dítě dostane do specializovaného centra. Od prvních příznaků by to mělo být do čtyř, maximálně šesti hodin.  Za posledních 5 let lékaři na angiolince provedli v souvislosti s CMP u dětí 55 výkonů.


×
PředchozíDalší
Načítání