26.10.2023

Česko-slovenské dialogy o bolesti byly zaměřeny na výzkum i netradiční formy léčby

Třídenní mezinárodní kongres s názvem COLORS OF PAIN, který byl zaměřen na vše, co souvisí s léčbou chronické a akutní bolesti, se konal v Ostravě poprvé. Pozvání organizátorů z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a LF OU (KARIM) a Společnosti pro studium a léčbu bolesti přijaly čtyři stovky odborníků, kteří se léčbou bolesti zabývají. A to je nejvíce v celé jeho bohaté historii.

Letošní, celkově už 24. ročník kongresu, přinesl celou řadu novinek. „Poprvé jsme měli nejen lékařskou, ale i samostatnou sesterskou sekci, a musím říct, že se ze strany mých kolegyň a kolegů setkala s velmi pozitivní odezvou. Přednáškový sál sester byl často zaplněný do posledního místa. A velmi pozitivně byl přijat i blok, který jsme zaměřili na alternativní metody léčby bolesti. Například jsme hovořili o léčbě zvukem, hypnózou, využití virtuální reality nebo o terapii tmou,“ uvedla MUDr. Jitka Záthurecká z pořádající kliniky, která měla na starosti organizaci akce, kde byly prezentovány také výsledky výzkumu použití invazivních metod, například nervové stimulace nebo radiofrekvence.

Přednosta KARIM prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. vyzdvihl mimo jiné bohaté zastoupení lékařů z pořádající kliniky i celé Fakultní nemocnice Ostrava. „Každého přednostu potěší, když na takovéto významné akci najde v programu mezi desítkami přednášejících osobností jméno kolegyně či kolegy z vlastního pracoviště. Představili se všichni z našeho Centra pro studium a léčbu bolesti, ale i z dalších spolupracujících pracovišť, jako jsou Neurochirurgická klinika nebo Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. „Ostraváci“ připravili 12 odborných, velmi kvalitně zpracovaných sdělení z celkového počtu 78 prezentací, a navíc uspořádali v prostorách nemocnice i workshop,“ vyzdvihl kvalitu aktivních účastníků z FN Ostrava profesor Ševčík.

Organizátoři připravili pro zájemce, mezi kterými bylo i téměř 90 zdravotníků ze Slovenska, také prohlídku industriální části Ostravy. „Přihlásilo se na ni okolo 80 kolegů, z nichž mnozí byli v našem městě poprvé. A musím říci, že odjížděli doslova nadšeni,“ dodala doktorka Záthurecká. 


×
PředchozíDalší
Načítání