12.10.2023

FN Ostrava nově nabízí kurzy pediatrické kardiopulmonální resuscitace i pro ostatní nemocnice

Lékaři FN Ostrava začali pořádat kurzy pediatrické kardiopulmonální resuscitace i pro ostatní nemocnice. Několikahodinová školení jsou kromě lékařů zaměřena i na nelékařský personál. Při zástavách dechu na odděleních jsou totiž sestry většinou první, kdo s dětským pacientem přichází do kontaktu.

Školiteli jsou MUDr. Markéta Nowaková, MBA a MUDr. Bořek Trávníček, MBA z Kliniky dětského lékařství FN Ostrava. Oba jsou certifikovaní lektoři Evropské resuscitační rady. Kurzy vznikly na základě jejich vlastních zkušeností při reálném oživování dítěte na standardním oddělení. Upozorňují na některé věci, které řešili. „Jde například o optimalizované uložení resuscitačních pomůcek. Důležitá je i dostupnost otevřených dveří. Proto se zavedly čtečky karet a přístupové kódy pro resuscitační tým. Zkrátka úplně se změnil přístup ke kardiopulmonální resuscitaci na celé dětské klinice,“ popisuje doktor Trávníček.

Lékaři se teď snaží předat své poznatky dále. Jejich školení se dělí na teoretickou a praktickou část. Nácviky se provádí ve skupinkách o dvou až třech lidech. Důraz se klade na to, aby si frekventanti mezi sebou dokázali rozdělit role a určili, kdo celou resuscitaci povede. „Za nás je nejdůležitější, aby nenastala situace, kdy se resuscitace přeruší. Učíme je komunikovat. Většina situací, kdy se v jeden moment nikdo nedotýká pacienta vzniká kvůli tomu, že nikdo neví, kdo v daný moment resuscitaci vede,“ upozorňuje doktorka Nowaková s tím, že dětská kardiopulmonální resuscitace je specifická: „Většina zástav je způsobena nedostatkem kyslíku, které dítě má. Od toho se také odvíjí resuscitační postup, což znamená, že se klade důraz na podávání úvodních pěti dechů. Potom je jiný poměr kompresí a dechů. Je to 15:2, na rozdíl od 30:2 u dospělých. Dbáme na to, aby sestřičky dokázaly rozpoznávat kriticky nemocné děti a aby zástavě předešly.“

Při kardiopulmonální resuscitaci u dítěte jsou důležité i detaily. Záleží na tom, aby pacient dostal třeba přesný počet kompresí. „První okamžiky jsou velice důležité. Pokud začátek laické resuscitace proběhne špatně, tak i když tam přijde nejlepší resuscitační tým na světě, propásla se už doba několika minut a mozek může být nenávratně poškozen. Pokud se chyb na začátku nakumuluje mnoho, sčítá se to. Vždycky je ale lepší dělat něco než nic,“ dodává doktor Trávníček.

Jednoho školení se může zúčastnit maximálně 10 frekventantů. Přihlásit se k němu mohou zaměstnanci nemocnic, přičemž v listopadu a prosinci se budou konat kurzy pro členy dětských oddělení z opavské a havířovské nemocnice. „V současnosti máme dvě varianty školení. Jedna je zaměřena spíše na jednotky intenzivní péče, které mají manuální defibrilátor a potřebují s ním pracovat. Toto školení je odbornější. Je pro personál z jednoho oddělení, aby se spolu naučil pracovat jako tým. Druhá varianta je spíše zaměřena na standardní oddělení. Jde o základní resuscitaci za použití automatického externího defibrilátoru (AED),“ uvádí na závěr doktorka Nowaková s tím, že FN Ostrava by časem chtěla školení nabízet i praktickým lékařům pro děti a dorost.


×
PředchozíDalší
Načítání