14.10.2019

Centrum TELEMEDICÍNY vznikne nově ve Fakultní nemocnici v Ostravě

 

Podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci stvrdili dnes společně představitelé Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), Ústavu vývoje a klinických aplikací (ÚVKA) a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) zájem spolupracovat na zřízení a provozu CENTRA TELEMEDICÍNSKÝCH SLUŽEB.  Toto specializované pracoviště zahájí svoji činnost do konce letošního roku.

Telemedicína je součástí elektronizace zdravotnictví, tzv. eHealth. Jedná se o moderní odvětví léčebné péče, díky kterému lékař online sleduje na dálku důležité údaje o zdravotním stavu pacienta a může mu poskytnout okamžitou konzultační pomoc. A právě FNO ve spolupráci s ÚVKA a LF OU pomocí speciálního softwaru, mobilních aplikací pro pacienta i lékaře a dostupných diagnostických přístrojů ví, jak na to.

„Pacientům s chronickým onemocněním telemedicína výrazně zlepšuje kvalitu života. Odpadnou dlouhotrvající hospitalizace, mohou zůstat v domácím prostředí a přitom pod lékařskou kontrolou, což se pozitivně odrazí hlavně na jejich psychice. Nezanedbatelným přínosem je i celkové zlevnění léčby“, uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO.

{gallery}novinkytz/memo{/gallery}

Centrum telemedicínských služeb bude umístěno v areálu FNO. Potřebné přístrojové a technologické vybavení poskytne ÚVKA. Zřízení pracoviště pro stáže a výuku studentů bude mít na starost LF OU. Všichni partneři společně zajistí odborné a personální vedení, provoz centra a účast na projektech financovaných z národních, evropských i mezinárodních dotačních programů.

„S Fakultní nemocnicí Ostrava spolupracujeme na pilotních projektech telemedicíny v praxi již třetím rokem. Proto jsem nesmírně rád, že zřizujeme společné centrum, které posune naši vzájemnou spolupráci na další úroveň a přinese jak lékařům tak pacientům další možnosti vzdálené diagnostiky. Zapojení budoucích lékařů a jejich konfrontace s moderním přístupem k diagnostice a prevenci je dalším benefitem rozvoje telemedicíny v ČR “, řekl Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel ÚVKA.

Společným cílem projektu je především dál rozvíjet aktivity, které doposud vykonával ÚVKA. Tedy pokračovat v realizaci projektů vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí pacientů, zavádění a klinické ověřování telemedicínských postupů v různých lékařských oborech.

Telemedicína je dnes novým, ale zato velmi rychle se rozvíjejícím oborem. Věřím, že díky vzniku nového pracoviště pro výuku a stáže studentů, které bude nedílnou součástí telemedicínského centra, se budou moci naši studenti s tímto novým odvětvím medicíny blíže seznámit. Osobně mě těší i skutečnost, že díky vzniku nového pracoviště a vzájemnou spoluprací s oběma institucemi dojde k dalšímu zkvalitnění výuky na naší fakultě, shrnul Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan LF OU. 

fno2-2-82 LEKARSKA-FAKULTA-horizontalni image003

×
PředchozíDalší
Načítání