27.10.2011

Břišní tance, zumba nebo latina v bazénu nezatěžují klouby, přispívají ke spalování tuků a podporují kardiovaskulární systém

Soustřeďujeme svou pozornost na seniory a osoby se zdravotními problémy

Pravděpodobně jako první v Moravskoslezském kraji nabízí Klinika léčebné rehabilitace FNO v rámci svého regeneračního a rekondičního provozu pestrý fitness program realizovaný ve vodě. „V souvislosti s obrovským zájmem našich klientů o pohybové aktivity v bazénu jsme naši letošní nabídku od září rozšířili o aqua zumbu, aqua latinu, aqua orient, aqua fitness a aqua kardio. Navázali jsme tak na velmi oblíbenou aqua gymnastiku, kde jsme museli pro velký zájem počet lekcí zdvojnásobit," vysvětluje MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO, s tím, že pohyb ve vodě má řadu výhod především pro seniory a lidi se zdravotním problém. „Voda odlehčuje a pohyb v ní nezatěžuje klouby, výrazně se liší od jiných pohybových aktivit. Navíc bazén představuje pro řadu lidí atraktivní prostředí, které přispívá i ke zlepšení jejich psychiky."

Klinika léčebné rehabilitace FNO aqua programem soustřeďuje svou pozornost právě na zmíněné skupiny obyvatel, tedy na seniory a osoby se zdravotními problémy. „Vycházíme z toho, že nabídka pohybových aktivit pro zdravé mladé lidi je dostatečná, zatímco námi oslovované skupiny mnoho možností k aktivnímu pohybu nemají," pokračuje paní přednostka a zdůrazňuje, že nabídka kliniky vychází ze zkušeností rehabilitační ambulance a z práce s lidmi, kteří z určitých zdravotních důvodů potřebují pohyb. Lekce jsou samozřejmě vedeny buď našimi fyzioterapeuty, nebo externími spolupracovníky, kteří jsou profesionály ve svém oboru a mají dlouholeté odborné zkušenosti."

MUDr. Chmelová upozorňuje na fakt, že populace stárne a v nabídce služeb je čím dál tím více potřebné myslet i na vyšší věkovou kategorii klientů. „I proto zcela nově otevíráme cvičební programy pro seniory. Jde o cvičení pro seniory a fitness pro seniory. Obojí má svá specifika, která respektují potřeby a možnosti lidí ve vyšší věkové kategorii a umožňují jim být pohybově aktivní."

Novinkou pro zájemce je také cvičení na bosu. Jde o nový cvičební trend, jenž dokáže aktivovat svalové skupiny a systémy, které jsou v lidském těle uloženy velmi hluboko podél páteře a které při standardních cvičebních procesech zahálejí. Cvičení na bosu přispívá k lepšímu vnímání těla a k lepší propriorecepci, je velmi efektivní a velmi dobře zbavuje člověka problémů především v oblasti páteře.

„K prevenci bolesti zad je určeno cvičení ve spirálách s pomocí pružných lan. Je to rovněž velmi efektivní cvičení, při němž pacient cvičí v tělocvičně pod vedením instruktora a poté relaxuje, zaplave si," pokračuje ve výčtu regeneračních a rekondičních aktivit přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO. „Zájemcům nabízíme také pilates zaměřené na koordinaci i power jógu, jež je zaměřena na aktivaci svalové síly v určité pozici, protahuje a posiluje svaly, zkvalitňuje vnímání těl a zkvalitňuje koordinaci pohybu." Ale nejde jen o cvičení, které přispívá k prevenci bolesti zad a kloubů. „V mnoha případech přispívá k těmto bolestem obezita. V současné populaci se bohužel zvyšuje podíl obézních lidí. Jako velmi nebezpečný vnímám fakt, že tloustnou celé rodiny, a že se obezita přenáší i na čím dál tím mladší populaci," pokračuje MUDr. Chmelová. „Proto máme pro děti, které bojují s nadváhou, připraven speciální cvičební program ve vodě i na suchu."


×
PředchozíDalší
Načítání