06.06.2024

Barevné odstíny bazální stimulace a kognitivní rehabilitace představili zdravotníci na konferenci ve FN Ostrava

Barevné odstíny bazální stimulace a kognitivní rehabilitace - tak zněl název konference, na které zdravotníci předvedli, jak dokáží díky těmto ošetřovatelským konceptům rozvinout spolupráci s pacientem a podpořit jeho léčbu. Například prostřednictvím správného doteku nebo polohování. Uplatnění v nemocnicích mají zejména v intenzivní péči, neonatologii nebo v následné péči, ale také v domovech pro seniory, hospicích nebo v ústavech sociální péče.

Konferenci připravila Pracovní skupina pro bazální stimulaci FN Ostrava společně se zástupci Neurologické kliniky a Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie. Přijeli na ni účastníci z Česka, Slovenska a Polska. Kromě klasických přednášek viděli i workshopy. Jeden z nich vedla všeobecná sestra Fakultní nemocnice Brno Mgr. Hedvika Borýsková. Divákům předvedla provedení somatické stimulace. Na figurantce ukázala, jak se pacienta dotýkat a správně ho polohovat: „Bazální stimulace má za cíl s pacientem stále pracovat a dostávat ho do hybnosti. A to takzvanými mikropolohami, anebo prací s celým tělem. Díky tomu je klidnější, bez bolesti a připravený na pohyb. Může se postavit a rozejít. Když se totiž nepohybuje, klouby začínají tuhnout.“

Bazální stimulace pracuje s chuťovými, zrakovými, čichovými, sluchovými nebo polohovými vjemy. Jedním z cílů je pacienta uklidnit, podpořit vnímání jeho těla a navázat komunikaci s okolím. Aby všechno mohlo fungovat, zdravotníci potřebují mít od rodiny, případně samotného pacienta, správné informace. „Provádíme takzvanou autobiografickou anamnézu. Na jejím základě zjistíme, jaké má pacient návyky z domácího prostředí. Může to být určitá vůně, oblíbená potravina nebo třeba konkrétní hudba, kterou poslouchal,“ uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava PhDr. Andrea Polanská, MBA.

Bazální stimulace se propojuje i s dalšími zdravotnickými koncepty. Třeba s kognitivní rehabilitací, která zlepšuje paměť, myšlení nebo pozornost. „Tyto koncepty jsou pacientům šité na míru. Je to všechno o aktivitě, zájmu, empatii a citlivosti. V dnešní době je velice důležité, abychom se na pacienty dívali celostním holistickým způsobem. Jsem ráda, že sestřičky chtějí takto pracovat, a že vnitřně cítí, že je takový typ práce potřeba. Právě proto je důležité, abychom komunikovali, vyměňovali si své zkušenosti a nové poznatky na takových akcích,“ vysvětlila důležitost celé konference jedna z hlavních organizátorek Mgr. Petra Šnajdarová z Pracovní skupiny pro bazální stimulaci FN Ostrava.

Podívejte se i na zajímavé video z konference:  https://youtu.be/w9lUlVP7pNI.


×
PředchozíDalší
Načítání