28.05.2024

Onkologové FN Ostrava prezentovali v New Yorku výsledky léčby srdce a plic pomocí CyberKnifu

Přednosta Kliniky onkologické FN Ostrava a LF OU doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA byl jediným Čechem, který hovořil na největším světovém kongresu, zaměřeném na přesnou radioterapii. Jeho dvě přednášky pojednávaly o léčbě srdeční komorové arytmie a nádorů plic. V posterové sekci prezentoval výsledky výzkumu ostravského pracoviště Ing. Lukáš Knybel, Ph.D., klinický inženýr CyberKnife.

Tématem celosvětové konference byla personalizovaná radioterapeutická léčba. Tedy léčba nastavená každému onkologickému pacientovi na míru. „Poprvé jsem prezentoval zpracovaný vzorek 172 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, který nelze operovat, a jediným řešením je jeho ozáření CyberKnifem. Prokázali jsme, že tato forma léčby je úspěšná, a že má smysl i u lidí ve vyšším věku,“ přiblížil obsah jedné ze svých přednášek docent Cvek. Ve druhé přednášce seznámil více než 600 účastníků konference ze 53 zemí světa s výsledky ozařování pacientů se srdeční komorovou arytmií. „Za deset letech spolupráce s kardiology z IKEM a Nemocnice AGEL Třinec Podlesí jsme provedli 49 ozáření srdce. Jednalo se o pacienty, kteří byli v přímém ohrožení života. Úspěšnost této léčby zkoumá také evropský projekt, do kterého je zapojeno 31 pracovišť, včetně našeho, a skončí za 3 roky,“ doplnil docent Cvek.

Klinický inženýr Lukáš Knybel prezentoval jinou formu přípravy pacienta před samotným ozařováním plic na CyberKnife. Na celém světě probíhá zaměření ložiska na CT na základě povelu k výdechu a zadržení dechu. „My jsme na vzorku pacientů zjistili, že když je necháme dýchat normálně, a v momentě, kdy cítí sami, že jsou připraveni zadržet dech, tak to provedou. My to vidíme na dechové křivce. Zpřesnění zaměření je nesrovnatelně vyšší.

CyberKnife je ve FN Ostrava od roku 2010. Za tu dobu ozářil 8 800 pacientů a 10 400 ložisek, což je ve světovém srovnání unikátní počet. A jedinečné je toto pracoviště také v tom, že při ozařování využívá sledování ložiska. Díky tomu je ozařováno jen minimum zdravé tkáně okolo něj.


×
PředchozíDalší
Načítání