Anesteziologické ambulance FN Ostrava jsou v nových prostorách

Pacienti, kteří mají ve Fakultní nemocnici Ostrava podstoupit plánovanou operaci, absolvují poslední anesteziologické vyšetření před samotným výkonem v nově vybudovaných ambulancích. Nacházejí se v budově polikliniky, v 1. patře.

Správný postup je takový, že výkon indikuje odborný lékař, který pacienta odešle k praktickému lékaři, aby mu provedl základní předoperační vyšetření. S výsledky se pak pacient v den nástupu do nemocnice dostaví do naší anesteziologické ambulance. Pokud ale z vážných důvodů před nástupem do nemocnice vyšetření u praktika pacient nezvládl, neznamená to, že operaci odložíme. Nutná chybějící vyšetření doplníme v naší ambulanci,“ vysvětlil MUDr. Jan Jahoda, primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

  • Click to enlarge anesteziologicka_ambulance_01.jpeg
  • Click to enlarge anesteziologicka_ambulance_03.jpeg
  • Click to enlarge anesteziologicka_ambulance_04.jpeg

Anesteziologická ambulance, ve které ordinují zkušení lékaři z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava je otevřena v pracovních dnech od 7.30 do 15 hodin. Telefonní kontakt je 597 373 162.

×
PředchozíDalší
Načítání