24.05.2017

6. trilaterální sympozium

Trilaterální sympozium

 

Ve dnech 24. až 26. května se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční už šestý ročník Trilaterálního sympozia s mezinárodní účastí.

Hlavními tématy sympozia budou multidisciplinární spolupráce v ošetřování polytraumat, chodci a cyklisté jako nebezpeční účastníci dopravních úrazů, identifikace totožnosti obětí hromadných úrazů, přeshraniční spolupráce v medicíně katastrof a varia. Chybět nebude ani sekce nelékařských pracovníků ve zdravotnictví na výše uvedená témata.

Prezidenty kongresu jsou doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra FNO, a MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství FNO.

Sympozium pořádají Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP, Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Traumatologické centrum FN Ostrava, Ústav soudního lékařství FN Ostrava, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Kriminalistický ústav Praha – PČR, Česká asociace hasičských důstojníků a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků.

Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci řešení projektů TA ČR s názvem TraumaTech TA04011606 a FEMUR TH01020049 dále INTERREG V-AČR – PL. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000232 Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof.


×
PředchozíDalší
Načítání