28.04.2017

25. let transplantačního centra

V průběhu pětadvaceti let zaznamenalo Transplantační centrum FNO řadu prvenství

 

Před 25 lety, v dubnu 1992, vzniklo ve Fakultní nemocnici Ostrava transplantační centrum, jež je v současnosti jedním ze sedmi specializovaných pracovišť v České republice.

V průběhu 25 let zde bylo provedeno 961 transplantací ledviny, z toho bylo transplantováno 900 kadaverózních ledvin od zemřelých dárců a 61 ledvin žijících dárců (u příbuzenských transplantací). Dárců, jimž byly v ostravském centru odebrány ledviny, bylo 516 a DCD dárců (s nebijícím srdcem) 6. První odběr ledvin od DCD dárce se uskutečnil v roce 2015, tedy 23 let od první ostravské transplantace ledviny v roce 1992. Transplantační centrum FNO bylo třetím pracovištěm v republice, které takový odběr uskutečnilo.

„V roce 1994 jsme dostali grant na transplantaci dětských kadaverózních ledvin dospělým příjemcům. Jsme jediné pracoviště v republice, které tyto transplantace provádí," říká MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplantačního centra FNO, s tím, že první taková transplantace se uskutečnila v roce 1994. „Transplantací en bloc, kdy jsou dospělému příjemci transplantovány ledviny dětského dárce, jsme do dneška provedli 14, věk dárců se pohyboval od 9 měsíců do zhruba 5 let. Ve výčtu jsou rovněž čtyři autotransplantace, jimiž byly řešeny urologické komplikace pacientů. Provádíme je jako jedno ze tří pracovišť v republice. Většinou šlo o pacienty s pozánětlivou fibrozou retroperitonea, kdy nebylo možné řešit močovody stentáží. Proto jsme jim odebrali funkční ledvinu a transplantovali jsme jim ji na jiné místo v těle," pokračuje MUDr. Havránek.

„Deset let po založení Transplantačního centra FNO jsme uskutečnili republikově první laparoskopický odběr ledviny ze živého dárce k příbuzenské transplantaci. Od té doby děláme všechny příbuzenské transplantace laparoskopicky," dodává. „Výsledky našeho transplantačního centra jsou velmi dobré. Statistické údaje za posledních pět let hovoří o 96,7procentním přežívání ledvin. Pacientů, jimž jsme tento orgán transplantovali, přežívá 95,9 procent," říká MUDr. Havránek s tím, že v současnosti centrum pečuje o 370 pacientů s funkčním štěpem.

Počet dárců je v posledních letech limitovaný. Proto se pozornost soustřeďuje například na rozvoj programu dárců s nezvratnou zástavou oběhu, jenž je jinde ve světě podstatně více rozšířen. „Chceme na indikaci těchto dárců spolupracovat s okolními nemocnicemi. Rovněž bychom chtěli navýšit počty příbuzenských transplantací, jejichž počet celorepublikově klesá. Je to dáno i tím, že čekací doba na transplantaci je poměrně krátká, většinou k ní dojde do jednoho roku od zápisu na čekací listinu," uzavírá MUDr. Havránek.

 

K úspěšnosti transplantace ledvin v Transplantačním centru FNO přispívá i přístrojová pulzatilní perfuze, která umožňuje posouzení kvality ledvin zejména od marginálních dárců a jejich uchování v perfektní kondici až do transplantace orgánu příjemci. Unikátní přístroj LifePort Kidney Transporter určí, v jakém stavu ledvina je a zda je možné ji bezpečně transplantovat. Jde o nejmodernější verzi svého druhu na území republiky. Nejenže přispívá ke zvýšení bezpečnosti a znásobení jistoty pozitivního výsledku transplantace, ale umožňuje až stoprocentní navýšení počtu ledvin vhodných k transplantaci. Díky LifePortu lze k transplantaci použít i ledviny marginálních dárců, tzn. donorů ve věkové hranici nad 55 let a se současným výskytem více nemocí, kdy většinou jde o zemřelé s hypertenzi a diabetem. Zatímco náklady jen na dvanáct měsíců hemodialýzy se u jednoho pacienta pohybují okolo 800 tisíc korun, cena LifePortu představuje zhruba 570 tisíc korun, cena perfuzního setu nutného k zajištění bezpečné monitorace, uchování a transportu jedné ledviny je přibližně 54 tisíc korun a cena transplantace se pohybuje kolem 135 tisíc korun. Finanční výhodnost využívání LifePortu je tedy patrná na první pohled.

Transplantační centrum FNO má první přístroj určený k pulzatilní perfuzi od roku 2014, druhý od roku 2015. Do 1. března letošního roku byla pulzatilní perfuze použita patnáctkrát.


×
PředchozíDalší
Načítání