22.11.2013

20. let existence kardiochirurgie ve FNO

Kardiochirurgické centrum je součástí FN Ostrava už dvacet let

Před dvaceti lety vzniklo ve Fakultní nemocnici Ostrava kardiochirurgické centrum. Toto významné výročí připomíná odborný seminář, který se koná ve čtvrtek 21. listopadu v Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava.

Kardiochirurgické centrum FNO se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění srdce a velkých cév u dospělých. Operace jsou prováděny jak v mimotělním oběhu, tak bez mimotělního oběhu na bijícím srdci a v některých případech i z miniinvazivního přístupu. Významnou částí operačního programu je chirurgická léčba získaných srdečních vad. Mimořádný je v tomto ohledu rozsah zkušeností s operacemi, které umožňují zachovat původní chlopeň bez nutnosti implantace umělé protézy. Nadregionální postavení má pracoviště v chirurgické léčbě aneurysmat (výdutí) a disekcí (natržení) hrudní aorty. Součástí pracoviště je kardiologická část, která se zabývá diagnostikou chirurgicky řešitelných onemocnění srdce.

Během uplynulých dvaceti let bylo v tomto centru provedeno zhruba 13 tisíc operací, úzký kolektiv patnácti zaměstnanců se rozrostl na zhruba 120 a od promítání koronarografických nálezů na klasických filmových promítačkách se postupně přešlo k plně digitálnímu zpracování. Když v říjnu 1993 vznikla v Ostravě doslova na zelené louce kardiochirurgie, byla Ostrava teprve čtvrtým městem s tímto typem specializovaného pracoviště v zemi, po Praze, Brně a Hradci Králové. Vůbec první operací byla chirurgická revaskularizace myokardu, dnes ostravské kardiochirurgické centrum provádí kompletní spektrum všech kardiochirurgických výkonů, které se dělají nejen v Česku, ale i ve světě. Během dvaceti let zde bylo našito 1977 metrů žilních štěpů jako bypassů postižených tepen. Tato délka zhruba dvojnásobně převyšuje výšku Burdž Chalífa v Dubaji, nejvyššího mrakodrapu světa (828 metrů).

„Cesta ke vzniku kardiochirurgie na severní Moravě byla dlouhá a složitá," vrací se do minulosti MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, primář Kardiochirurgického centra FNO. „Již v sedmdesátých letech zde doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. prováděl zavřené mitrální komisurotomie a podvazy ductus arteriosus patens, a to do roku 1976. Samostatné kardiochirurgické centrum vzniklo v říjnu 1993. Jeho vzniku předcházely složité přípravy, kdy bylo třeba rozšířit diagnostiku, zajistit přístrojové vybavení a zacvičit personál. Většina členů zakládajícího týmu lékařů a sester absolvovala stáže na kardiochirurgických pracovištích v Brně a Katowicích. Prvním šéfem ostravského kardiochirurgického centra byl doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc., který přišel do Ostravy z Prahy. První operace byly prováděny ještě na pracovišti v Ostravě-Zábřehu a významně při nich pomáhali kolegové z Katowic. V roce 1995 se celé oddělení přestěhovalo do nových prostor v Porubě, čímž se výrazně zvýšila kapacita centra. Další rozvoj ostravské kardiochirurgie byl velmi rychlý. Kdyby dnešní kardiochirurgové měli operovat v podmínkách tehdejší doby, připadalo by jim to neuvěřitelné. Například první operací byl aortokoronární bypass, což je v dnešní době naprosto běžná a rutinní operace na dolní hranici obtížnosti spektra zákroků, které provádíme. Tehdy to pro nás ale byl obrovský výkon, velmi dlouhý, komplikovaný a se složitým pooperačním průběhem. V dnešní době v naší operativě převládají kombinované výkony u výrazně polymorbidních pacientů. K zásadní změně došlo i v kontraindikacích ke kardiochirurgickým výkonům. V době vzniku ostravského kardiochirurgického pracoviště ke kontraindikacím patřila například nadváha. Dnes jsme schopni tyto lidi operovat takřka bez omezení. A snížila se i doba pooperační rekonvalescence a zlepšily se výsledky, alespoň pokud srovnáváme stejné výkony. Dříve rizikoví pacienti pobývali v nemocnici po operaci i řadu týdnů, dnes je průměrná doba hospitalizace zhruba 12 dnů. Pokrokem je i to, že většina pacientů na standardním oddělení je monitorována telemetricky, což jim umožňuje se volně pohybovat a plně rehabilitovat a my máme kompletní přehled o všech důležitých hodnotách po celou dobu jejich pobytu."

Podle MUDr. Bráta patří k úspěchům centra rozšíření spektra miniinvazivních výkonů. „V současné době provádíme v této oblasti kompletní spektrum výkonů. Velmi dobrých výsledků dosahujeme i v oblasti výkonu na hrudní aortě, včetně hybridních výkonů. Jde o kombinované zákroky prováděné ve spolupráci s invazivními radiology, kdy chirurgicky nahradíme protézou vzestupnou aortu a aortální oblouk a invazivní radiologové vyřeší oblast descendentní aorty implantací stentgraftu. V této oblasti patříme, podle mého názoru, ke špičce v ČR. Krok se snažíme držet i v rychle se rozvíjející oblasti mechanických srdečních podpor... Pochopitelně sledujeme i nové trendy v oblasti plastik srdečních chlopní, a to nejen mitrální chlopně, které jsou již naprosto rutinní, ale především aortální chlopně. Rovněž jsme se zapojili do mezinárodního výzkumného projektu a ve spolupráci s kolegy z USA se budem podílet na koncepčně zcela novém principu plastik mitrálních chlopní."


×
PředchozíDalší
Načítání