Laboratorní příručka

A-02 Obsah

 

 LP_U A01 Předmluva

 LP_U A02 Obsah

 

 LP_U B01 Identifikace laboratoře

 LP_U B02 Základní informace o laboratoři

 LP_U B03 Zaměření laboratoře

 LP_U B04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP_U B05 Organizace laboratoře, členění...

 LP_U B06 Spektrum nabízených služeb

 LP_U B07 Popis speciálních vyšetření

 

 LP_U C01 Manuál pro odběry primárních vzorků

 LP_U C02 Požadavkové listy (Žádanky)

 LP_U C03 Požadavky na akutní vyšetření

 LP_U C04 Dodatečné požadavky na vyšetření

 LP_U C05 Používaný odběrový systém

 LP_U C06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP_U C07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 LP_U C08 Odběr vzorku

 LP_U C09 Množství vzorku

 LP_U C10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 LP_U C11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 LP_U C12 Podmínky pro dopravu vzorků do laboratoře

 LP_U C13 Informace o transportu vzorků do laboratoře

 

 LP_U D01 Příjem žádanek a vzorků

 LP_U D02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzor

 LP_U D03 Postupy při nesprávné identifikaci

 

 LP_U E01 Informace o formách vydávání výsledků

 LP_U E02 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 LP_U E03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 LP_U E04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP_U E05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP_U E06 Změny výsledků a nálezů

 LP_U E07 Intervaly od dodání vzorku k vydání

 LP_U E08 Konzultační činnost laboratoře

 LP_U E09 Způsob řešení stížností

 LP_U E10 Vydávání potřeb laboratoří

 

 LP_U F-01 Abecední seznam vyšetření ÚLD

 

 LP_U G-01 Pokyny

 

 LP_U H-01 Dotazníky

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání