Laboratorní příručka

Laboratorní příručka ÚLM FN Ostrava

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

tato Laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem ústavu a jeho odděleních, o naší práci a našich pracovnících.

 

Příručka je určena především lékařům a zdravotním sestrám, kteří s ÚLM spolupracují tak, aby tato spolupráce co nejlépe naplňovala jejich potřeby.

Laboratorní příručka obsahuje vedle informací o nabídce služeb poskytovaných ÚLM v oblasti klinické laboratorní diagnostiky také důležité informace o podmínkách styku s oddělením – zejména o požadování vyšetření a vydávání výsledků. Kromě toho jsou v příručce uvedeny rovněž zásady přípravy pacienta před odběrem biologického materiálu a správného provedení odběru, sběru moče a další pokyny k realizaci funkčních testů, a to jak pro provádějící oddělení tak také pro pacienty.

 

Laboratorní příručka je generována pouze v hypertextové elektronické podobě. Její jednotlivé kapitoly zobrazíte kliknutím na následující odkaz Obsah laboratorní příručky. I v jednotlivých kapitolách jsou použity hypertextové odkazy na podrobnější informace, které jsou obvyklým způsobem zvýrazněny modrou barvou a podtržením. Obsah příručky byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.

 

 

Důležité upozornění:

ÚLM zajišťuje především požadavky klinických pracovišť z FN Ostrava. Vzájemná spolupráce s těmito partnery odpovídá uplatňovaným vnitronemocničním pravidlům. Pro konkretizaci podmínek spolupráce pak slouží pokyny a informace uvedené v této Laboratorní příručce.

Shodným způsobem jsou naplňovány rovněž požadavky externích žadatelů o vyšetření. ÚLM ani s těmito žadateli o laboratorní vyšetření neuzavírá žádné smluvní vztahy. V jejich případě se implicitně předpokládá, že zasláním požadavku do laboratoře akceptují pravidla spolupráce uvedená v Laboratorní příručce.

 

,

 

×
PředchozíDalší
Načítání